Hiển thị 1–18 của 47 kết quả

Bình Hoa Trang Trí

Bàn Học BHS-W14

In stock

2.400.000 2.500.000 
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W14
Trọng lượng 20 kg
Kích thước 120 × 45 × 75 cm
Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W01

In stock

1.960.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 21 × 19 × 24 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W02

In stock

2.590.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 16 × 10 × 24 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W03

In stock

1.360.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 13 × 14 × 28 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W05

In stock

1.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 20 × 10 × 29 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W06

In stock

2.150.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 18 × 18 × 27,5 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W07

In stock

1.910.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 20 × 20 × 32 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W08

In stock

2.350.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 17 × 17 × 24 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W09

In stock

1.250.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 14 × 14 × 47 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W10

In stock

2.100.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 24 × 24 × 48 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W12

In stock

4.340.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 25 × 6,5 × 23,5 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W13

In stock

2.780.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 18 × 6,5 × 17,5 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W14

In stock

1.460.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 14 × 7 × 23,5 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W15

In stock

3.380.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 10 × 10 × 43 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W16

In stock

3.380.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 14 × 14 × 31 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W17

In stock

2.990.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 30 × 15 × 23 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W19

In stock

3.140.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W19
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 37 × 38 × 12 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bình Hoa LBH-W20

In stock

2.570.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: LBH-W20
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 25 × 25 × 30 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

[SALE 50%] Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Bình cắm hoa đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong nghệ thuật trang trí không gian sống. Nó không chỉ là công cụ mà còn là một sản phẩm trang trí mang tính tinh tế và phù hợp với màu sắc của hoa. Khi được lựa chọn và sử dụng một cách hợp lý, bình cắm hoa sẽ giúp tăng thêm vẻ đẹp và phong cách cho không gian sống của gia chủ.

Các sản phẩm bình cắm hoa trang trí bằng thủy tinh, pha lê khi quý khách mua hàng tại Tinhome, chúng tôi sẽ

✅ Bảo Hành ⭐ Bảo hành sản phẩm 12 tháng
✅ Giao Hàng Nhanh ⭐ Nhận hàng trong vòng 24h sau khi chốt đơn
✅ Thanh Toán ⭐ Đa dạng hình thức thanh toán
✅ Giá Sản Phẩm ⭐ Giá tốt, giảm lên đến 50%

Ở phía trên là tất cả các sản phẩm bình cắm hoa trang trí tại TinHome. Vậy làm thế nào để chọn được một mẫu bình hoa sang trọng, phù hợp với gian sống của mình thì công ty nội thất TinHome xin giới thiệu và cung cấp một số thông tin hữu ích cho bạn về bình cắm hoa. Mời mọi người cùng TinHome tìm hiểu nhé!.

Có bao nhiêu loại bình cắm hoa?

Có rất nhiều loại bình cắm hoa trang trí khác nhau, phù hợp với từng phong cách gia đình khác nhau, từ phòng khách, phòng ngủ cho đến phòng làm việc. Bình hoa có thể được làm từ nhiều chất liệu như thủy tinh, gốm sứ, đá, kim loại, gỗ, nhựa, niken và nhiều loại vật liệu tự nhiên khác.

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Mẫu bình hoa gốm cao cấp kết hợp hoa sen truyền thông

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Bình cắm hoa thủy tinh mạ vàng nhiều mẫu mã

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Bình hoa trang trí inox sang trọng

Các loại bình cắm hoa cũng rất đa dạng về kích cỡ và hình dáng. Bạn có thể chọn bình hoa đẹp, nhỏ gọn để đặt trên bàn làm việc hoặc các bình lớn hơn để đặt trên sàn nhà. Ngoài ra, bình hoa còn được trang trí bởi các họa tiết và màu sắc rất linh hoạt đáp ứng phù hợp với không gian sống và sở thích của từng người.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Top 5 loại bình cắm hoa trang trí thủy tinh, pha lê ấn tượng

Bình hoa thủy tinh là một trong những sự lựa chọn hàng đầu khi bạn muốn tạo một không gian sống xanh và thân thiện với môi trường. Với sự phát triển của các loại hoa và cây trang trí trong nhà, mẫu bình hoa này đã trở thành một trong những sản phẩm được được săn đón bởi vẻ đẹp thanh lịch của nó.

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Bình cắm hoa mini cho bàn làm việc văn phòng

Sử dụng các bình hoa thủy tinh có thể là một cách tuyệt vời để tạo sức sống cho không gian sống của bạn. Với tính trong suốt của thủy tinh, bạn có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của từng loại cây và hoa cắm trong bình. Điều này giúp bạn đánh giá và tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên của chúng một cách đặc biệt. Hơn thế nữa, chúng có thể làm cho không gian sống của bạn trở nên sống động và hấp dẫn hơn, đồng thời giúp giải tỏa stress và mang lại sự thư giãn, chữa lành cho tâm hồn.

1/ Bình hoa kiểu dáng loe truyền thống

Bình cắm hoa cổ xòe pha lê là một trong những mẫu bình  phổ biến nhất ở thời điểm hiện tại. Với phần cổ hơi loe ra, bình này có thể giúp hoa được xòe rộng ra và tạo ra một kiểu dáng đặc biệt hơn khi trưng bày. Mặt khác, trên thân bình được chạm khắc thêm các hoa văn tinh tế, giúp tôn lên vẻ đẹp màu sắc của hoa và tạo thêm sự cuốn hút cho sản phẩm.

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Thiết kế bình dáng loe truyền thống được ưa chuộng nhất hiện nay

Các loại hoa có cành cứng như hoa cẩm chướng hay hoa hồng đỏ sẽ thích hợp nhất khi cắm trên mẫu bình cổ xòe này. Thật vậy, với thiết kế của bình, những loại hoa có cành yếu cũng như những loại hoa có cành quá mềm có thể bị gãy dễ dàng khi cắm, gây mất thẩm mỹ cho bình cắm hoa cũng như không gian sống của bạn.

2/ Lọ hoa cách tân nhiều dáng

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Cách tân lọ cắm hoa đa dạng kiểu mẫu

Có nhiều mẫu lọ hoa thủy tinh, pha lê cách tân đang được yêu thích, với các hình dán pha trộn giữa phong cách truyền thống và phong cách hiện đại. Một vài mẫu bình cắm hoa đáng chú ý bao gồm lọ hoa hình đĩa, lọ hình quả cầu hay bình hoa hình lục giác,… từ các sản phẩm đơn giản đến những thiết kế cầu kỳ, chúng đều mang đến cảm giác mềm mại và hoa mỹ.

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Sáng tạo với lọ hoa pha lê kiểu dáng độc lạ

Bên cạnh đó, Lọ hoa thủy tinh không chỉ giúp tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của hoa mà còn có tính ứng dụng cao trong việc trang trí nội thất. Chúng có thể được sử dụng để trang trí phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, nhà bếp hay các không gian công cộng, tạo nên một không gian lộng lẫy cho ngôi nhà của bạn.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

3/ Bình cắm hoa thủy tinh phối màu hiện đại

Ngoài những bình pha lê trắng tinh khiết, loại bình này cũng sở hữu loại sản phẩm pha màu được nhiều khách hàng yêu thích và lựa chọn làm một món quà tặng đặc biệt.  Mỗi màu sắc của bình hoa thủy tinh pha màu đều có ý nghĩa và tác động khác nhau đối với người sử dụng.

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Bình hoa thủy tinh ombre phù hợp cho loại hoa thân cứng

Ví dụ, màu đỏ thường được liên kết đến tình yêu, đam mê và năng lượng dồi dào. Một bình thủy tinh pha màu đỏ sẽ khiến cho bó hoa của bạn trông rất ấn tượng và quyến rũ. Màu cam mang đến cho không gian sống sự sáng tạo, tràn đầy năng lượng và óng ả, đầy sức sống. Màu xanh thì mang đến sự tươi mới, bình yên và sự kết nối với thiên nhiên. Vì vậy, một bình hoa thủy tinh pha màu xanh lá cây hay xanh da trời sẽ tạo ra một sự kết hợp tuyệt vời với các bông hoa thơm ngát.

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Phối màu tinh tế cho bình phù hợp mọi loại hoa

Màu sắc của bình hoa có thể được lựa chọn tùy thuộc vào các yếu tố như ngày sinh, mệnh hay tuổi của người nhận để mang lại may mắn và cảm hứng trong cuộc sống của họ. Với sự lựa chọn hoàn hảo về màu sắc, bình hoa thủy tinh pha màu sẽ khiến cho món quà của bạn trở nên độc đáo và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

4/ Bình hoa kiểu dáng hình trụ

Bình hoa pha lê dạng hình trụ, tuy đơn giản trong thiết kế nhưng lại được yêu thích bởi sự thanh lịch và nhã nhặn. Với hình dạng thân trụ đứng, bình được tạo ra để tôn lên vẻ đẹp và sự nhẹ nhàng của các loại hoa có thân cao như hoa huệ, hoa ly hay hoa lay ơn.

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Bình dáng trụ gợn sóng ấn tượng

Sự thăng hoa của hình trụ đã khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu để trang trí cho bất kỳ căn phòng nào. Với dáng vẻ thiết kế phải tinh tế và phẳng phiu, bình giúp cho những bông hoa thân cao dễ dàng nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người. Các mẫu đa dạng bao gồm xoắn, lấp lánh, đục lỗ,.. đều giúp tăng thêm sự hoàn hảo cho mỗi bức tranh hoa bởi sự uyển chuyển và hiện đại. Sẽ không có điều gì tuyệt vời hơn là khoe trọn nét đẹp tự nhiên của hoa và tôn lên độc đáo và tinh tế của đồ trang trí này.

5/ Bình hoa pha lê hoa văn cao cấp

Nếu bạn chưa biết, pha lê là một loại thủy tinh đặc biệt và được coi là biểu tượng của vẻ đẹp quý phái. Bởi vậy, khi được tạo ra bởi tay những nghệ nhân pha lê, mẫu bình cắm hoa pha lê với họa tiết cao cấp này là sự độc đáo kết hợp giữa những chi tiết tỉ mỉ và hài hòa tạo cho ngôi nhà một sự nhấn mạnh vô cùng sâu sắc, đặc biệt là với những ngôi nhà mang đậm phong cách Châu Âu.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Mẫu thiết kế bình pha lê cao cấp

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Hình ảnh bình hoa thủy tinh vân mây

Khi kết hợp với sự sáng tạo của người cắm hoa, bình hoa pha lê trở nên đặc biệt và sành điệu. Bầu không khí của không gian sống được tô điểm bởi vẻ đẹp từng cành hoa được sắp xếp khéo léo. Với những tinh hoa đó, lọ hoa pha lê trở thành món quà tinh thân cho cuộc sống hằng ngày.

Bí quyết chọn bình hoa thủy tinh cho từng không gian

Bình hoa thủy tinh là một trong những loại bình hoa được yêu thích nhất vì tính năng đa dạng và tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, chọn bình phù hợp với không gian và phong cách trang trí là không phải điều dễ dàng. Vậy làm thế nào để chọn bình hoa phù hợp nhất cho từng không gian trong nhà? Dưới đây là một số ví dụ cụ thể cho việc chọn mẫu lọ hoa cho từng không gian trong ngôi nhà bạn.

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Binh hoa giả khối trụ đế tròn inox

1/ Hướng dẫn chọn bình hoa pha lê cho phòng khách

Phòng khách được coi là bộ mặt của căn nhà, nơi để đón tiếp khách quý và mang tính biểu tượng đại diện cho chủ nhân của căn nhà. Vì vậy, không có gì là quá lạ khi mọi người dành nhiều thời gian và tiền bạc để trang trí phòng khách sao cho lung linh, sang trọng và thu hút mọi ánh nhìn.

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Bình cắm hoa tuyết mai cho phòng khách ngày tết

Để làm cho phòng khách của mình thêm nổi bật, bạn có thể chọn từ nhiều mẫu bình hoa pha lê khác nhau, mang đến cho không gian phong cách và sự tao nhã. Mỗi bình hoa trang trí đều mang một vẻ đẹp lộng lẫy và đặc biệt, chính vì vậy nó có thể trưng bày trên tủ hay bàn sofa trong phòng khách để tạo điểm nhấn nổi bật, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Mẫu bình hoa dáng trụ nhỏ gọn cho phòng khách tinh tế

Khi chọn loại bình để trang trí cho phòng khách, bạn cần lưu ý đến phong cách nội thất và sở thích cá nhân của bạn. Nếu muốn phòng khách trông cổ điển và uy nghi, bạn không thể bỏ qua những loại bình cắm hoa mạ vàng được làm từ pha lê. Ngược lại, để tạo cảm giác hiện đại và sang trọng hơn thì nên lựa chọn các loại bình hoa pha lê mài hoặc đúc, giúp tạo nên phong cách riêng cho không gian sống của bạn.

2/ Nên chọn bình cắm hoa thủy tinh như thế nào cho bàn ăn?

Mẫu bình hoa pha lê có dáng thấp, kết hợp với những bông hoa như cẩm tú cầu hay hoa thược dược nở rộng và màu sắc nổi bật được đánh giá là sự lựa chọn tuyệt vời. Những lọ hoa này sẽ đem lại sự ấm áp và tạo điểm nhấn cho không gian bữa cơm gia đình.

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Bàn ăn được trang trí bình hoa dáng ly lãng mạn

Bên cạnh đó, chọn loại hoa phù hợp là điều cần quan tâm. Nếu đây là bữa sáng hoặc trưa, chọn các loại hoa nhỏ nhẹ mang lại cảm giác tươi mới. Còn nếu là bữa tối, lựa chọn các loại hoa lớn hơn và đậm màu sắc để ấm áp và phong phú hơn.

3/ Cách chọn bình hoa pha lê phù hợp cho phòng ngủ

Phòng ngủ là không gian riêng tư và ấm áp nhất trong ngôi nhà, cung cấp cho gia chủ một nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài căng thẳng và mệt nhọc. Vì vậy, khi trang trí phòng ngủ, bạn nên chọn những bình hoa pha lê có kiểu dáng đơn giản và kết hợp với những bông hoa nhẹ nhàng có màu sắc như màu tím, màu hồng,… chúng tượng trưng cho tình yêu và tạo không gian lãng mạn và cuốn hút cho gia chủ.

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Trang trí phòng ngủ bằng bình hoa kiểu dáng mới lạ

Bên cạnh đó, khi trang trí bình hoa cho phòng ngủ, việc bố trí ánh sáng và màu sắc đóng vai trò vô cùng quan trọng để tạo nên một không gian yên tĩnh và thư giãn. Bạn cũng cần phải đặt bình hoa đúng vị trí trang trí, không nên đặt quá gần giường nhưng cũng không nên đặt xa quá. Bình hoa đẹp cần được đặt trong vị trí có đủ ánh sáng và thoáng mát để giữ hoa tươi lâu hơn và không ảnh hưởng đến sức khỏe và giấc ngủ của bạn.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Ưu điểm của bình hoa trang trí thủy tinh

Thật dễ hiểu, khi bình hoa trang trí thủy tinh, pha lê là sự lựa chọn được nhiều người ưa thích. Bên cạnh ưu thế về đa dạng mẫu mã thiết kế đẹp mắt tôn lên vẻ đẹp của hoa, chúng còn có nhiều ưu điểm và lợi ích hữu ích giúp mọi người hài hòa không gian sống của mình.

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Lọ hoa hình cầu thủy tinh trong suốt

Đầu tiên, bình cắm hoa thủy tinh và pha lê rất an toàn và lành tính với sức khỏe của con người, bởi vì chúng không chứa các hóa chất độc hại, không bám mùi, giúp bảo vệ sức khỏe của người sử dụng.

Thứ hai, pha lê nói riêng hay thủy tinh nói chung, đều là chất liệu có độ bền tương tối cao cùng khả năng chịu nhiệt tốt, phù hợp với các loại hoa khác nhau trong mọi điều kiện thời tiết, thân thiện với môi trường.

Bình Cắm Hoa Trang Trí Thủy Tinh, Pha Lê Đẹp

Mẫu lọ hoa dáng chai úp ngược thanh lịch

Cuối cùng, bình hoa thủy tinh này rất dễ vệ sinh và chà rửa, vì chúng không dễ bám dính và không bị ố vàng theo thời gian sử dụng. Bằng cách vệ sinh đơn giản và chăm sóc thường xuyên, người dùng có thể duy trì được vẻ đẹp và tính thẩm mỹ của bình cắm hoa trong thời gian dài.

Chính sách mua hàng tại TinHome

Bình cắm hoa thủy tinh hiện đang được phân phối và bán rộng rãi ở nhiều nơi trên toàn quốc như các cửa hàng nội thất, showroom hoa tươi, siêu thị đồ gia dụng hay trên các trang thương mại điện tử. Tuy nhiên, bạn nên xem xét đến các chính sách hỗ trợ sau mua của nhà cung cấp để đảm bảo sự hài lòng sau khi sử dụng sản phẩm.

TinHome một trong những đơn vị chuyên cung cấp những mẫu lọ, hoa giả và rất nhiều phụ kiện trang trí nhà ở với mẫu mã đa dạng và phong phú. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp hàng ngàn sản phẩm nội thất chất lượng và được khách hàng đánh giá cao từ nội thất nhà ở đến nội thất văn phòng như tủ đựng hồ sơ, bàn gỗ làm việc,…

Tự hào là công ty nội thất có chính sách đảm bảo hài lòng khách hàng lên đến 2 năm bảo hành. Với cam kết đồng hành với khách hàng, TinHome luôn đảm bảo làm việc chuyên nghiệp để mang lại khách hàng trải nghiệm tốt nhất và duy trì sự hoạt động tối ưu của không gian sống.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Kết Luận

Như vậy, thông qua những chia sẻ trên đây của TinHome, chúng ta đã có thêm nhiều thông tin hữu ích về các loại bình cắm hoa đẹp để tạo sự bắt mắt cho không gian sống của mình. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ tìm được cho mình những mẫu bình cắm hoa thủy tinh phù hợp để làm nổi bật không gian sống và tạo ra cảm giác thoải mái, hạnh phúc, hài lòng.  Đừng quên liên hệ chúng tôi qua hotline 0908.391.297 0939.648.099 để được tư vấn và báo giá khuyến mãi lên đến 50% nhanh nhất.