Hiển thị 1–18 của 44 kết quả

Tủ Quần Áo

Tủ Quần Áo TQA-W01

In stock

4.950.000 13.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 220 × 52 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kích Thước

Rộng 1800mm x Sâu 520mm x Cao 2000mm, Rộng 2200mm x Sâu 520mm x Cao 2000mm, Rộng 800mm x Sâu 520mm x Cao 2000mm

Tủ Quần Áo TQA-W02

In stock

5.700.000 8.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Cánh Gỗ
Cánh Kính
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 58 × 240 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cánh Tủ

Cánh Gỗ, Cánh Kính

Tủ Quần Áo TQA-W03

In stock

19.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 205 × 60 × 250 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Quần Áo TQA-W04

In stock

18.560.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 50 × 238 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Quần Áo TQA-W05

In stock

4.150.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 50 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Quần Áo TQA-W06

In stock

8.800.000 26.300.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 55 × 244 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Kích Thước

Rộng 1200mm x Cao 550mm x Sâu 2440mm, Rộng 1600mm x Cao 550mm x Sâu 2440mm, Rộng 2000mm x Cao 550mm x Sâu 2440mm, Rộng 2400mm x Cao 550mm x Sâu 2440mm, Rộng 800mm x Cao 550mm x Sâu 2440mm

Tủ Quần Áo TQA-W07

In stock

8.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 50 × 244 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Quần Áo TQA-W08

In stock

8.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 50 × 244 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Quần Áo TQA-W09

In stock

26.300.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 50 × 244 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Quần Áo TQA-W10

In stock

19.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 58 × 250 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Quần Áo TQA-W11

In stock

16.200.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 60 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Quần Áo TQA-W12

In stock

3.400.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 55 × 248 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Quần Áo TQA-W13

In stock

23.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 60 × 240 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Quần Áo TQA-W14

In stock

6.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 64 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Quần Áo TQA-W15

In stock

21.550.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 280 × 64 × 240 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Quần Áo TQA-W16

In stock

6.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 63 × 240 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Quần Áo TQA-W17

In stock

6.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 50 × 240 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Quần Áo TQA-W18

In stock

10.050.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TQA-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 260 × 240 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Quần Áo Gỗ, Tủ Áo Cánh Nhôm Kính Giá Rẻ [SALE 50%]

Tủ quần áo là sản phẩm nội thất thiết yếu trong mọi gia đình, giúp quần áo sắp xếp gọn gàng và trang trí làm đẹp cho không gian sống. Tuy nhiên với sự đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và giá cả trên thị trường, việc lựa chọn một chiếc tủ quần áo phù hợp sẽ gây ít nhiều khó khăn.

Vậy các sản phẩm đồ nội thất gỗ tủ quần áo là gì, làm bằng vật liệu gì thì mời bạn cùng TinHome tham khảo qua bài viết dưới đây:

Tủ Quần Áo Gỗ, Tủ Quần Áo Cánh Nhôm Kính

1/ Mẫu Tủ Quần Áo Cánh Nhôm Kính

Mẫu tủ quần áo cánh làm bằng kính

Tủ quần áo cánh kính sẽ mang lại không khí sang trọng và đẳng cấp giống như những ngôi nhà thường thấy ở Âu Châu. Tủ cánh kính thường được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên hoặc MDF phủ Melamine, cánh tủ thì được làm bằng nhôm kính chịu lực đảm bảo độ bền và an toàn khi sử dụng. Tủ quần áo cánh kính còn được trang bị đủ các ngăn kéo, ngăn treo và kệ để giày, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của người dùng.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

2/ Tủ Quần Áo Cửa Lùa

Tủ Quần Áo Gỗ, Tủ Áo Cánh Nhôm Kính Giá Rẻ [SALE 50%]

Tủ quần áo cánh lùa rất được ưa chuộng hiện nay bởi tính tiện dụng và thẩm mỹ. Cánh tủ được thiết kế để có thể kéo ra hoặc đẩy vào để mở hoặc đóng tủ, giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng sắp xếp đồ dùng.

Với thiết kế cánh lùa, tủ quần áo dạng này có thể được sử dụng ở các không gian chật hẹp hay căn phòng ngủ nhỏ giúp tiết kiệm diện tích một cách tối đa.

3/ Mẫu Tủ Quần Áo Gỗ Kịch Trần

Mẫu tủ quần áo kịch trần

Mẫu tủ quần áo kịch trần đẹp

Tủ quần áo kịch trần là một mẫu tủ quần áo hiện đại, được thiết kế riêng với giúp tiết kiệm diện tích nhưng vẫn đầy đủ công năng phù hợp cho những phòng ngủ có không gian nhỏ. Mẫu tủ này sẽ giúp không gian sống của bạn được tận dụng tối đa diện tích, quần áo, giày dép và phụ kiện một cách khoa học và tiện lợi.

Với thiết kế tiện dụng và thẩm mỹ, tủ quần áo kịch trần giúp bạn tận dụng tối đa diện tích phòng ngủ, đồng thời tạo ra một không gian sống thoải mái và đẹp mắt.

Các Mẫu Tủ Quần Áo Hiện Đại Thiết Kế Theo Chữ

1/ Mẫu Tủ Quần Áo Thông Minh Chữ L

Mẫu tủ quần áo hình chữ L

Mẫu tủ quần áo hình chữ L

Tủ quần áo thông minh chữ L được thiết kế theo hình dáng của chữ L, giúp tận dụng tối đa không gian phòng ngủ. Với thiết kế hình chữ L, tủ quần áo có thể được đặt gọn gàng vào một góc phòng, tiết kiệm không gian một cách tối đa. khi chọn mua tủ quần áo hình chữ L, nên lưu ý đến kích thước của tủ phải phù hợp với không gian phòng ngủ và nhu cầu sử dụng.

2/ Mẫu Tủ Quần Áo Hiện Đại Chữ U

Mẫu tủ quần áo hình chữ U

Mẫu tủ quần áo hình chữ U đẹp

Mẫu tủ quần áo hình chữ U ngoài khả năng chứa đựng được rất nhiều đồ đạc thì còn được thiết kế thông minh giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sắp xếp đồ dùng của mình. 

Với khoang treo đồ ở giữa và hai khoang đựng quần áo và đồ dùng ở hai bên, mẫu tủ này sẽ giúp sắp xếp quần áo, giày dép và các vật dụng khác một cách khoa học và tiện lợi.

Mẫu Tủ Quần Áo Âm Tường Trong Phòng Ngủ Đẹp

1/ Mẫu Tủ Quần Áo Kết Hợp Tủ Tivi

Mẫu tủ quần áo kết hợp kệ tivi

Mẫu tủ quần áo kết hợp kệ tivi đẹp

Mẫu tủ quần áo thông minh kết hợp kệ tivi là một giải pháp hoàn hảo cho những người muốn tận dụng phòng ngủ của mình làm nơi nghỉ ngơi nhưng vẫn đầy đủ các tính năng giải trí. 

Tủ quần áo và kệ tivi được kết hợp với nhau một cách hài hoà và thông minh để tạo ra một sản phẩm đa chức năng, giúp bạn tiết kiệm diện tích và tối ưu hóa không gian sử dụng.

2/ Mẫu Tủ Quần Áo Kết Hợp Bàn Trang Điểm

Mẫu tủ quần áo kết hợp bàn trang điểm

Mẫu tủ quần áo kết hợp bàn trang điểm đẹp

Tủ áo kết hợp bàn trang điểm là một sản phẩm nội thất đa chức năng tuyệt vời cho phòng ngủ cá nhân. Bàn trang điểm được thiết kế rộng rãi, thoải mái lưu trữ các dụng cụ trang điểm như gương, son môi, phấn má hồng… Bên cạnh đó, bàn trang điểm còn được trang bị đèn LED giúp trang điểm dễ dàng hơn trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

3/ Tủ Quần Áo Kết Hợp Với Bàn Học

Tủ quần áo kết hợp với bàn học

Tủ quần áo kết hợp với bàn học đẹp

Bàn học được kết hợp trong tủ quần áo với kích thước phù hợp với mọi chiều cao của người sử dụng. Bàn học có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và làm việc, với không gian để đặt laptop, sách vở, bút viết, máy tính… rất tiện lợi.

4/ Tủ Quần Áo Nhôm Kính Âm Tường

Tủ quần áo đặt âm tường

Tủ quần áo đặt âm tường

Tủ quần áo âm tường là loại tủ được đặt sâu vào bên trong bức tường, giúp tiết kiệm diện tích và mang đến một không gian phòng ngủ hoặc phòng tắm gọn gàng và rộng rãi hơn.

Tủ quần áo đặt âm tường giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm đồ dùng vì nó có không gian lưu trữ quần áo rộng rãi và đã được tối ưu hóa.

Các Mẫu Tủ Quần Áo Gỗ Đẹp, Hiện Đại

1/ Tủ Đựng Quần Áo Làm Từ Gỗ

Tủ quần áo làm từ gỗ công nghiệp

Tủ quần áo làm từ gỗ

Tủ quần áo gỗ giá rẻ là sản phẩm đồ gỗ nội thất được sản xuất từ các vật liệu gỗ công nghiệp như MDF, HDF, hoặc gỗ ép.

Tủ gỗ quần áo thường có giá thành thấp hơn, nhiều màu sắc hơn so với gỗ tự nhiên, giúp tiết kiệm chi phí cho người dùng. Đồng thời sản phẩm tủ quần áo làm từ gỗ có bề mặt mịn hơn và dễ dàng lau chùi hơn gỗ tự nhiên.

2/ Tủ Quần Áo Gỗ Tự Nhiên

Tủ quần áo làm từ gỗ tự nhiên

Tủ quần áo làm từ gỗ tự nhiên

Tủ quần áo làm từ gỗ tự nhiên là sản phẩm nội thất cao cấp được làm từ các loại gỗ tự nhiên như sồi, hồng đào, gỗ thông… Gỗ tự nhiên có độ bóng và màu sắc đẹp mắt, mang đến sự ấm cúng và sang trọng cho không gian sống. 

Mỗi loại gỗ tự nhiên sẽ có một vẻ đẹp và màu sắc riêng biệt, có giá trị cao hơn so với sản phẩm làm từ gỗ công nghiệp, mang lại sự sang trọng và đẳng cấp.

Chọn Tủ Quần Áo Gỗ Công Nghiệp Hay Tủ Quần Áo Gỗ Tự Nhiên?

Nên chọn tủ quần áo làm bằng gỗ tự nhiên hay gỗ nhân tạo?

Chọn tủ quần áo làm bằng gỗ tự nhiên hay gỗ nhân tạo tuỳ theo nhu cầu sử dụng

Việc chọn dùng tủ quần áo làm từ gỗ tự nhiên và gỗ nhân tạo phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích của từng người. Dưới đây là một số điểm khác nhau giữa hai loại gỗ này để giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất:

 • Thẩm mỹ: Tủ quần áo làm từ gỗ tự nhiên có vẻ đẹp tự nhiên, màu sắc đa dạng và tạo cảm giác sang trọng. Trong khi tủ quần áo làm từ gỗ nhân tạo có thể được sản xuất với màu sắc đa dạng, nhưng chúng thường không có vẻ đẹp tự nhiên và không có độ bóng và độ sáng như gỗ tự nhiên.
 • Giá cả: Tủ quần áo làm từ gỗ tự nhiên có giá cả cao hơn so với tủ làm từ gỗ nhân tạo. Nếu bạn có ngân sách ít ỏi, tủ quần áo làm từ gỗ nhân tạo là lựa chọn tốt hơn.
 • Độ bền: Tủ quần áo làm từ gỗ tự nhiên có độ bền cao hơn so với tủ làm từ gỗ nhân tạo. Gỗ tự nhiên có khả năng chịu lực tốt hơn, khó bị trầy xước và chắc chắn hơn.
 • Vệ sinh bảo dưỡng: Tủ quần áo làm từ gỗ tự nhiên cần được vệ sinh thường xuyên để giữ được vẻ đẹp tự nhiên và chống mối mọt. Tủ quần áo làm từ gỗ nhân tạo thường thoải mái hơn, không bị mối mọt và khá dễ lau chùi.
 • Tính thân thiện với môi trường: Tủ quần áo làm từ gỗ tự nhiên có nguồn gốc từ thiên nhiên, nên việc khai thác gỗ trong tự nhiên có thể ảnh hưởng đến môi trường. Trong khi đó, gỗ nhân tạo được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu công nghiệp và không gây nhiều tác động xấu đến môi trường.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

8 Lưu ý Khi Lựa Chọn Tủ Quần Áo Đẹp Giá Rẻ

Khi lựa chọn tủ đựng quần áo, có nhiều lưu ý quan trọng mà bạn cần xem xét để đảm bảo lựa chọn loại tủ phù hợp với nhu cầu sử dụng và phù hợp với phong cách nội thất của mình. Sau đây là một số yếu tố cần biết khi lựa chọn loại tủ đựng quần áo:

+ Kích thước: Kích thước của tủ quần áo phải phù hợp với kích thước phòng ngủ của bạn. Nếu phòng ngủ của bạn có diện tích nhỏ, bạn cần chọn tủ nhỏ gọn hoặc tủ âm tường. Nếu phòng ngủ của bạn rộng rãi, bạn có thể chọn loại tủ lớn hơn hoặc kết hợp tivi, bàn trang điểm.

+ Số lượng cánh: Số lượng cánh cửa của tủ quần áo phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và phong cách của phòng ngủ của bạn. Nếu bạn có nhiều quần áo hoặc phụ kiện, bạn có thể chọn tủ có nhiều cánh hoặc tủ đa năng có thêm ngăn kéo, giá treo quần áo, hộc để giày dép…

+ Chất liệu: Chất liệu của tủ quần áo cũng là yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Bạn có thể chọn tủ làm từ gỗ tự nhiên, nhôm kính hoặc nhựa PVC. Mỗi chất liệu có những đặc tính riêng nên bạn cần cân nhắc và lựa chọn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.

+ Kiểu dáng: Kiểu dáng của tủ quần áo cũng là một yếu tố đáng quan tâm. Bạn có thể chọn tủ quần áo cổ điển, hiện đại hoặc đề cao tính đa năng. Nếu bạn muốn tạo sự đồng nhất với phòng ngủ, bạn có thể chọn kiểu tủ đồng bộ với giường ngủ.

+ Màu sắc: Bạn có thể chọn tủ quần áo với màu sắc phù hợp với phòng ngủ hoặc theo phong cách cá nhân. Nếu bạn muốn sự nhẹ nhàng, bạn có thể chọn tủ quần áo màu trắng, hoặc nếu bạn muốn tạo sự ấm cúng, bạn có thể chọn tủ quần áo màu nâu, nâu đen hoặc màu vàng nhẹ.

+ Tính đa năng: Bạn nên lựa chọn tủ quần áo có tính năng đa dạng và phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn. Một số tính năng thông dụng có thể kết hợp bao gồm: ngăn kéo, giá treo quần áo, hộc để giày dép, tủ kính, tủ có khóa…

+ Thương hiệu và chất lượng: Thương hiệu và chất lượng của tủ quần áo cũng là yếu tố rất quan trọng cần cân nhắc. Bạn nên chọn tủ của những thương hiệu uy tín và đảm bảo chất lượng để đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí tốt hơn.

+ Giá cả: Bạn nên tìm kiếm và so sánh giá cả của các sản phẩm trên thị trường trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên không nên chọn tủ quần áo quá rẻ vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ của sản phẩm.

Cách Bảo Quản Tủ Quần Áo Gỗ, Tủ Quần Áo Nhôm Kính

Bảo quản đúng cách là điều rất quan trọng để giữ cho tủ quần áo luôn bền đẹp và phục vụ nhu cầu sử dụng trong thời gian dài:

 • Đặt tủ quần áo ở nơi khô ráo và thông thoáng, tránh đặt ở nơi ẩm ướt hoặc nơi có độ ẩm cao.
 • Tránh đặt tủ quần áo gần nguồn nhiệt cao hoặc nơi có ánh nắng trực tiếp, vì sức nóng của nhiệt độ cao hoặc tia UV có thể làm cho gỗ bị cong vênh và giảm độ bền.
 • Thường xuyên vệ sinh tủ quần áo bằng cách lau chùi bên trong và bên ngoài tủ. Nếu tủ làm bằng gỗ tự nhiên, bạn có thể sử dụng sáp hoặc dầu gỗ để làm mới bề mặt.
 • Tránh đặt đồ quá nặng hoặc quá nhiều trong tủ quần áo vì có thể làm cho tủ bị biến dạng và hư hỏng theo thời gian.
 • Kiểm tra và sửa chữa các bộ phận của tủ quần áo kịp thời như bản lề, khóa và ray trượt. Tốt nhất nên thay thế các bộ phận bị hư hỏng để đảm bảo tủ áo hoạt động tốt.
 • Sử dụng giá treo quần áo để treo quần áo và tránh để chúng xếp chồng đè lên nhau. Điều này không chỉ giúp quần áo giữ được nếp mà còn giúp giảm áp lực và tăng độ bền của tủ.

Địa chỉ nào bán tủ quần áo uy tín, chất lượng hiện nay?

Tinhome.vn tự hào là xưởng sản xuất tủ quần áo chất lượng tốt hàng đầu trên thị trường hiện nay. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và đa dạng mẫu mã để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Tinhome là địa chỉ bán tủ quần áo uy tín nhất hiện nay

Tinhome là địa chỉ bán tủ quần áo uy tín nhất hiện nay

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, khách hàng luôn tin tưởng tìm đến tinhome.vn bởi vì các tiêu chí làm việc khắt khe và đề cao chất lượng sản phẩm như:

 • Chất liệu: Chúng tôi sử dụng chất liệu cao cấp để sản xuất mẫu tủ quần áo đẹp hiện đại, bao gồm gỗ tự nhiên và nhựa PVC. Chất liệu được chọn lọc kỹ lưỡng để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ của sản phẩm.
 • Thiết kế: Tinhome.vn có đội ngũ nhân viên thiết kế nội thất tài năng và giàu kinh nghiệm để đưa ra các mẫu tủ quần áo đa dạng, đẹp mắt và phù hợp với phong cách nội thất của mọi gia đình.
 • Chức năng: Tủ quần áo của tinhome được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng, bao gồm tủ nhiều ngăn kéo, có giá treo quần áo, hộc để giày dép, tủ đựng tivi và nhiều tính năng khác có thể yêu cầu.
 • Độ bền: Tủ quần áo tại tinhome.vn được sản xuất bằng công nghệ hiện đại với chất liệu tốt nhất để đảm bảo độ bền và tuổi thọ của sản phẩm.
 • Dịch vụ khách hàng: Tinhome.vn luôn chú trọng đến việc cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất như vận chuyển và lắp đặt miễn phí, khuyến mãi hấp dẫn hàng tháng. Chúng tôi đảm bảo các sản phẩm đều được bảo hành đầy đủ và hỗ trợ sửa chữa tận nơi.

Với những tiêu chí đánh giá chất lượng trên, tinhome.vn tự tin rằng các sản phẩm của chúng tôi sẽ đáp ứng được tất cả nhu cầu sử dụng và sẽ làm thoả mãn mọi khách hàng khó tính nhất.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

 

Kết Luận

Trên đây là bài viết tổng hợp các mẫu tủ quần áo thiết kế nổi bật và đang là xu hướng mua sắm hiện nay. Hy vọng với những thông tin bổ ích trên sẽ giúp bạn có những lựa chọn tủ quần áo phù hợp nhất cho sở thích cũng như không gian sống của mình nhé!

Hiện tại TinHome đang có chương trình khuyến mãi sale giảm giá từ 30%, 40%, 50% các sản phẩm tủ quần áo, tủ rượu, tủ trưng bày, tủ kệ trang trí, tủ tivi, tủ giày dép,… Quý khách có thể tham khảo hoặc liên hệ với TinHome để được tư vấn cũng như là những ưu đãi mới nhé!