Hiển thị 1–18 của 42 kết quả

Tủ Bếp

Tủ Bếp Gỗ TB-W42

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W42
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W01

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W01
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W03

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W03
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W04

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W04
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W05

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W05
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W06

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W06
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W07

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W07
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W08

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W08
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W09

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước N/A
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W10

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W11

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W12

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W13

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W14

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W14
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W15

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W16

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W17

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 61 × 81 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Bếp TB-W18

In stock

2.450.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TB-W18
Kích thước 61 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

500+ Mẫu Tủ Bếp Gỗ, Acrylic, Nhôm Kính, Nhựa Đẹp Giá Rẻ

Trong thế giới nội thất hiện đại ngày nay, tủ bếp đẹp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra không gian lưu trữ tiện ích mà còn trở thành một phần không thể thiếu của thiết kế nội thất đẹp mắt. Với sự phát triển của công nghệ và vật liệu, người ta đã tạo ra những mẫu tủ bếp đa dạng với đặc tính riêng biệt để đáp ứng những sở thích và các nhu cầu của mọi gia đình.

Trong số đó, mẫu tủ bếp nhôm kính, gỗ acrylic nổi bật lên với sự độc đáo và đẹp mắt. Vậy các vật liệu nội thất gỗ đó là gì? Vận dụng như thế nào thì mời mọi người hãy cùng nội thất TinHome đi tìm hiểu các mẫu tủ bếp đẹp được cập nhật mới nhất nhé!

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Tủ Bếp Đẹp, Hiện Đại Cần Có Những Gì?

Tủ bếp đẹp hiện đại không chỉ là một nơi để lưu trữ đồ dùng bếp, mà còn là một phần quan trọng trong không gian sống và thiết kế nội thất. Một tủ bếp đẹp được thiết kế sẽ tạo nên không gian sống sang trọng, hiện đại nhưng vẫn tối ưu hết công năng lưu trữ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người sủ dụng.

Để tạo nên được một tủ bếp đẹp, hiện đại và sang trọng thì trước khi tiến hành làm bếp cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

  • Thiết kế phù hợp: Một tủ bếp đẹp, sang trọng sẽ được cân nhắc, chọn lựa rất kỹ lưỡng về màu sắc, hình dáng, kết cấu độc đáo để tạo nên không gian bếp phù hợp.
  • Đúng kích thước phong thuỷ: Ngoài yêu tố thiết kế, tính toán hợp lý thì việc làm kích thước bếp đúng với kích thước phong thuỷ là một điều không thể thiếu. Ông bà ta có câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành nên việc ứng dụng phong thuỷ khi lựa chọn tủ bếp gỗ là điều không thể thiếu
  • Vật liệu tốt, có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng: Có thiết kế đẹp, sang trọng nhưng ứng dụng những vật liệu kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng là yếu tố giảm đi rất nhiều về. độ thẩm mỹ của tủ bếp
  • Tối ưu công năng sử dụng: Ngoài hình dáng, màu sắc bên ngoài thì yếu tố quan trọng nhất của tủ bếp đó là công năng, dung tích lưu trữ của tủ bếp. Nếu bạn sở hữu một phòng bếp đẹp thì chắc chắn phải đáp ứng được công năng lưu trữ toàn diện để tạo ra nhiều khoảng trống trong căn bếp của mình
Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Tủ bếp đẹp hiện đại nơi để lưu trữ đồ dùng bếp

Tủ Bếp Đẹp Được Làm Bằng Vật Liệu Gì?

Hiện nay, có rất nhiều loại vật liệu khác nhau để thi công được một bộ tủ bếp đẹp. Nhưng chung quy chỉ có vài vật liệu thường được sử dụng phổ biến bởi tính ứng dụng cao, đẹp và giá thành phải chăng. Các loại tủ bếp đó là:

1/ Tủ Bếp Nhôm Kính

500+ Mẫu Tủ Bếp Gỗ, Acrylic, Nhôm Kính, Nhựa Đẹp Giá Rẻ

Tủ bếp nhôm kính ngày nay cũng được sử dụng tương đối rộng rãi bởi độ bền cao, giá cả phải chăng nhưng mang lại tính thẩm mỹ cao.

Tủ bếp nhôm cánh kính lớn, tủ bếp nhôm kính nhỏ hiện đại sử dụng kính cường lực 5mm màu trà, màu khói, màu vàng,…..được phối chung với thùng tủ bếp màu gỗ tạo nên các thiết kế cực kì sang trọng và bắt mắt

2/ Tủ Bếp Gỗ Công Nghiệp

500+ Mẫu Tủ Bếp Gỗ, Acrylic, Nhôm Kính, Nhựa Đẹp Giá Rẻ

Hiện nay, vật liệu dùng làm tủ bếp gỗ công nghiệp phủ melamine đang là một trong những vật liệu được sử dụng phổ biến, rộng rãi nhất bởi độ thẩm mỹ cao, giá thành rẻ nên phù hợp với hầu hết các đối tượng người tiêu dùng khác nhau.

3/ Tủ Bếp Gỗ Tự Nhiên

500+ Mẫu Tủ Bếp Gỗ, Acrylic, Nhôm Kính, Nhựa Đẹp Giá Rẻ

Tủ bếp gỗ tự nhiên thường được làm bằng các loại gỗ như gỗ xoan đào, gỗ sưa đỏ, gỗ sồi, gỗ óc chó Walnut,…..Các loại gỗ này thường là gỗ tự nhiên không có trộn với hoá chất nên tuổi thọ của tủ bếp gỗ tự nhiên được sử dụng rất lâu. Tuy nhiên, nhược điểm của loại tủ bếp này là rất kỵ mối mọt, cong vênh.

4/ Tủ Bếp Acrylic Nhựa

500+ Mẫu Tủ Bếp Gỗ, Acrylic, Nhôm Kính, Nhựa Đẹp Giá Rẻ

Tủ bếp Acrylic nhựa có bề mặt bóng, mịn hay còn có tên gọi khác là tủ bếp bóng gương. Loại tủ bếp Acrylic là vật liệu bề mặt được phủ lên các loại cốt gỗ khác như: ván gỗ MDF, MFC, nhựa PVC,….

Loại tủ bếp Acrylic với bề mặt bóng gương không chỉ dễ lau chùi vệ sinh, bền màu tốt, khả năng chống nước tuyệt đối mà còn đa dạng nhiều màu đơn sắc, vân gỗ giúp gia chủ có thể dễ dàng lựa chọn màu sắc mà mình yêu thích.

5/ Tủ Bếp Nhựa Cao Cấp

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại tủ bếp với các vật liệu khác nhau, giá cả khác nhau. Nhưng vật liệu nhựa được sử dụng nhiều nhất cho tủ bếp là tủ bếp nhựa PVC, tủ bếp nhựa Composite, nhựa Picomat.

Mỗi loại nhựa thường sẽ có đặc tính, độ bền, khả năng chịu lực khác nhau tuỳ theo phân khúc giá thành mà khách hàng sử dụng.

Kiểu Tủ Bếp Đẹp, Hiện Đại Phổ Biến Nhất

Ngày nay, với xu hướng nội thất được thiết kế chi tiết về màu sắc, vật liệu, công năng, phụ kiện giúp gia chủ dễ dàng hình dung cũng như là lựa chọn tối ưu hóa không gian tủ bếp của mình.

Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Những kiểu dáng bếp đẹp 2023

Kiểu tủ bếp đẹp, sang trọng hay không cũng tùy thuộc vào diện tích không gian tủ bếp, công năng mà các kiến trúc sư nội thất sẽ thiết kế và lựa chọn kiểu dáng phù hợp nhất cho phong cách thiết kế tổng thể của ngôi nhà. Các kiểu dáng thiết kế mà bạn thường gặp nhiều nhất trong các thiết kế nhà ở đó là:

1/ Kệ Tủ Bếp Chữ L

Một trong những kiểu tủ bếp đẹp và được ưa chuộng rộng rãi hiện nay. Đây là một giải pháp tuyệt vời để tận dụng không gian trống trên tường và tạo ra một khu vực lưu trữ thông minh trong phòng bếp.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Giải pháp tuyệt vời để tận dụng không gian trống phòng bếp

Về cơ bản, tủ bếp gỗ chữ L thường được áp dụng do chiều dài cơ sở của bếp khá to, ôm theo các góc tường làm tăng khá nhiều diện tích, không gian lưu trữ trong bếp. Với kiểu bếp này nó còn giúp bạn tổ chức các vật phẩm và dụng cụ nấu nướng một cách hợp lý.

Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Tủ bếp góc tối ưu hóa khả năng lưu trữ

2/ Tủ Bếp Treo Tường Chữ G

Được thiết kế theo hình dạng của chữ G, kiểu tủ bếp treo tường chữ G này tạo ra một không gian bếp sử dụng các sản phẩm đồ nội thất gỗ linh hoạt và tiện nghi, đồng thời mang đến một vẻ đẹp độc đáo và thẩm mỹ cho không gian nấu nướng.

Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Kiểu bếp đẹp với gỗ chữ G đầy đủ tiện nghi

Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Với thiết kế tận dụng tối đa không gian bếp

3/ Tủ Bếp Chữ I Kết Hợp Quầy Đảo

Với kiểu thiết kế nhà bếp theo dạng chữ I kết hợp quầy đảo tạo nên 2 dãy bếp song song, gia chủ có thể dễ dàng chuyển đổi không gian làm việc một cách vô cùng hiệu quả.

Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Kiểu dáng tủ đẹp dạng song song hiện đại

Tủ bếp gỗ đẹp có kết hợp bàn đảo bếp giúp gia chủ dễ dàng phân tách không gian nấu nướng và không gian quầy bar ăn uống – sơ chế thức ăn thành 2 khu vực riêng biệt. Giúp cho người đầu bếp trong gia đình có thể dễ dàng thao tác, phân loại trong quá trình nấu nướng.

Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Tủ bàn đảo thích hợp cho không gian bếp lớn

6/ Tủ Bếp Đẹp Hiện Đại Kết Hợp Quầy Bar

Tủ kệ bếp gỗ hiện đại đã là một không gian vô cùng xịn xò, sang trọng nhưng nếu kết hợp luôn cả không gian tủ bếp và quầy bar đứng thật sự là một thiết kế vô cùng tinh tế.

Quầy bar kết hợp với tủ bếp ngoài việc tạo nên không gian ấn tượng thì việc tối ưu thêm không gian lữu trữ cũng là một trong những yếu tố khiến thiết kế tủ bếp này được nhiều khách hàng ưa chuộng

Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Tủ bếp đẹp thiết kế tân tiến kết hợp với quầy bar

Mẫu Tủ Bếp Gỗ Đẹp, Hiện Đại Nhất Hiện Nay

Với mỗi mẫu tủ bếp đẹp, Tinhome đã đặt sự chú trọng đến từng chi tiết và tính năng để đáp ứng các tiêu chí cao cấp. Từ nhựa chất lượng cao, gỗ acrylic bền bỉ đến nhôm kính tinh tế, mỗi chất liệu được chọn lựa kỹ càng để đảm bảo tính ổn định trong suốt quá trình sử dụng trong thời gian lâu dài.

Với thiết kế hợp lý, các mẫu tủ bếp của chúng tôi tận dụng tối đa không gian có sẵn. Chúng được thiết kế thông minh để cung cấp không chỉ chức năng lưu trữ hiệu quả mà còn tạo ra một không gian nấu nướng tiện nghi và thoải mái.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Tham khảo hơn 200 mẫu thiết kế bếp theo xu hướng hiện nay

a/ Tủ Bếp Nhựa Cao Cấp

Với màu sơn inchem xanh phong cách Scandinavian Bắc Âu mang đến cho không giản tủ bếp của TinHome một không gian xanh tươi, độc đáo. Tủ bếp nhựa cao cấp được sử dụng chủ yếu từ nhựa PVC đúc nguyên tấm có khả năng chịu ẩm, chống thấm nước cao và dễ dàng vệ sinh không lo bị hư, bị ố màu tủ.

Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Tủ nhựa đẹp sơn inchem xanh theo kiểu Bắc Âu

Chất liệu nhựa Acrylic được sử dụng trong tủ bếp nhựa cao cấp này có nhiều ưu điểm. Nhựa Acrylic là một vật liệu bền, nhẹ và không bị phai màu theo thời gian. Nó cũng có khả năng chống thấm nước và dễ dàng vệ sinh, giúp dễ dàng bảo quản và duy trì sự sạch sẽ.

Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Mẫu tủ với chất liệu nhựa Acrylic màu trắng

b/ Tủ Bếp Acrylic Màu Đỏ Đô Kết Hợp Trắng

Tủ bếp nhựa cao cấp kết hợp phối màu đỏ đun và trắng tạo ra một không gian phòng bếp độc đáo và sang trọng. Màu đỏ đun tạo điểm nhấn nổi bật và mang đến cảm giác ấm cúng, trong khi màu trắng tạo ra vẻ thanh lịch và tinh tế. Sự kết hợp màu sắc này tạo ra một sự cân đối và hài hòa, tạo nên không gian phòng bếp sống động và thẩm mỹ.

Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Mẫu tủ bếp nhựa Acrylic đẹp phối màu đỏ đun và trắng hài hòa

c/ Tủ Bếp Gỗ Đẹp Hiện Đại Chữ L

Tủ bếp Acrylic nhựa hình chữ L được thiết kế theo dạng chữ L, tận dụng tối đa không gian góc trong phòng bếp. Kiểu dáng này được đặt theo hai bức tường góc nhau, tạo ra một khu vực lưu trữ và làm việc liền mạch.

Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Bếp gỗ Acrylic công nghiệp hình chữ L sang trọng

d/ Tủ Bếp Gỗ Cao Cấp Chữ U

Tủ bếp gỗ Acrylic công nghiệp được thiết kế theo hình chữ U, kiểu này tạo ra một không gian liền mạch và tiện ích, với các thành phần được sắp xếp xung quanh ba cạnh.

Kiểu tủ bếp acrylic hình chữ U cung cấp không gian lưu trữ và làm việc rộng rãi. Ba cạnh của hình chữ U được sắp xếp với các thành phần chính như tủ chứa đồ, kệ kéo, ngăn chứa bát đĩa và không gian để lưu trữ đồ nấu nướng.

Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Bếp gỗ Acrylic công nghiệp hình chữ U thu hút

e/ Tủ Bếp Nhôm Kính Vân Gỗ

Tủ bếp nhôm kính nhỏ màu vân gỗ có thiết kế tinh tế và tỉ mỉ, với các đường nét mềm mại và các chi tiết đặc trưng. Chất liệu nhôm được sử dụng làm khung chính của tủ, mang lại sự bền bỉ và chống ăn mòn, đồng thời tạo ra một bề mặt mịn màng và dễ dàng vệ sinh. Màu sắc nhôm màu vân gỗ giúp tạo nên một cảm giác ấm áp và tự nhiên, cùng với vẻ ngoài trang nhã và đẳng cấp.

Mẫu Tủ Bếp Nhựa, Gỗ Acrylic, Nhôm Kính Đẹp - Báo Giá

Mẫu tủ bếp nhôm kính có màu vân gỗ nổi bật và tinh tế

f/ Tủ Bếp Nhôm Cánh Kính Kết Hợp Màu Trắng

Mẫu tủ bếp nhôm trắng sứ thường có thiết kế tối giản và hiện đại. Chất liệu nhôm được chọn lựa vì tính năng nhẹ, chống rỉ sét và độ bền cao. Nhôm cũng dễ dàng làm sạch và duy trì, giúp cho tủ bếp nhôm kính nhỏ luôn trông mới và sáng bóng theo thời gian.

500+ Mẫu Tủ Bếp Gỗ, Acrylic, Nhôm Kính, Nhựa Đẹp Giá Rẻ

Báo giá các mẫu tủ bếp đẹp tại Tinhome

Mẫu tủ đẹp được làm từ nhựa, gỗ acrylic và nhôm kính là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích sự đẹp mắt và đa dạng về chất liệu. Đem lại một phong cách hiện đại và độ bền cao, đồng thời cung cấp không gian lưu trữ tiện nghi cho các vật dụng bếp.

Thông qua việc sử dụng chất liệu nhựa, gỗ acrylic và nhôm kính, mang lại sự đa dạng về màu sắc và hoàn thiện. Bạn có thể lựa chọn từ một loạt các màu sắc và hoa văn để phù hợp với phong cách trang trí và sở thích cá nhân của mình.

Báo giá cho mẫu tủ bếp đẹp gỗ acrylic, nhựa và nhôm kính sẽ phụ thuộc vào kích thước, số lượng ngăn kéo, kệ và các yêu cầu khác của khách hàng. Tinhome cam kết cung cấp giá tủ bếp cạnh tranh và phù hợp với chất lượng và thiết kế đẳng cấp mà mẫu tủ này mang lại.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Hãy liên hệ với TinHome.vn ngay để nhận được báo giá tủ bếp chi tiết và tư vấn về mẫu tủ bếp nhựa, gỗ acrylic và nhôm kính. Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bạn và đảm bảo rằng bạn sẽ có một không gian bếp đẹp mắt và chất lượng.

Ngoài ra, nội thất TinHome còn các sản phẩm đồ nội thất gỗ khác như: tủ trưng bày, tủ kệ trang trí, tủ rượu, bàn ăn gỗ, bàn trà cafe,…

Kết luận

Mẫu tủ bếp đẹp đến từ các vật liệu nhựa, gỗ acrylic, nhôm kính là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một tủ đẹp đa dạng về chất liệu và có độ thẩm mỹ cao. Với sự kết hợp tinh tế giữa nhựa, gỗ acrylic và nhôm kính, mẫu tủ này không chỉ mang đến vẻ đẹp mắt mà còn đáng tin cậy về chất lượng và độ bền.