Hiển thị 1–18 của 48 kết quả

Bàn Ghế Họp

Bàn Họp BHO-W01

In stock

5.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 100 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W02

In stock

6.300.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 90 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W03

In stock

6.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 120 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W04

In stock

11.400.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 320 × 120 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W05

In stock

10.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 300 × 140 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W06

In stock

10.400.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 280 × 120 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W07

In stock

11.400.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 350 × 150 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W08

In stock

13.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 400 × 150 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W09

In stock

14.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 450 × 150 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W10

In stock

6.300.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 120 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W11

In stock

7.300.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 120 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W12

In stock

5.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 280 × 120 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W13

In stock

5.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W013
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 200 × 180 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W14

In stock

7.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 120 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W15

In stock

9.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 300 × 140 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W16

In stock

4.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 160 × 80 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W17

In stock

6.200.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W017
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 120 × 74 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Họp BHO-W18

In stock

7.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHO-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 300 × 120 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

200+ Mẫu Bàn Ghế Họp Văn Phòng Chân Sắt Hiện Đại [SALE 50%]

Bàn họp chân sắt là một lựa chọn đáng xem xét cho việc tổ chức các cuộc họp, hội thảo hay các buổi làm việc nhóm. Với sự kết hợp tinh tế giữa tính thẩm mỹ và chất lượng cao, bàn họp đẹp văn phòng chân sắt cao cấp tại công ty nội thất TinHome đang trở thành xu hướng được ưa chuộng ngày càng nhiều.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bàn họp chân sắt là gì?

Bàn họp chân sắt là một loại bàn được thiết kế đặc biệt để phục vụ mục đích họp, hội thảo, hay các buổi làm việc nhóm. Đặc điểm nổi bật của bàn này là chân bàn được làm bằng sắt, tạo nên độ bền và độ chắc chắn cao.

Kích thước mặt bàn họp rộng, đủ lớn để đáp ứng nhu cầu của một nhóm người tham gia. Bề mặt bàn thường được làm từ các vật liệu như gỗ, gỗ công nghiệp hoặc mặt bàn nhựa laminate, tạo sự sang trọng và dễ dàng vệ sinh. Bàn phòng họp có các thiết kế khác nhau cho chân bàn, như chân trụ, chân chữ U, hoặc chân hình chữ X, tạo thêm sự linh hoạt và thẩm mỹ cho bàn.

Mẫu Bàn Ghế Họp Văn Phòng Chân Sắt Cao Cấp

Bàn họp chân sắt là gì?

Một số chú ý khi lựa chọn bàn ghế họp văn phòng khung sắt cao cấp

Khi lựa chọn và mua bàn họp văn phòng giá rẻ nhưng có khung sắt cao cấp, có một số chú ý cần quan tâm để đảm bảo chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và đáp ứng yêu cầu của không gian làm việc.

Mẫu Bàn Ghế Họp Văn Phòng Chân Sắt Cao Cấp

Bàn văn phòng giá rẻ với khung sắt cao cấp

– Lựa chọn kích thước và kiểu dáng phù hợp: Xác định kích thước không gian họp để chọn bàn họp đẹp phù hợp. Đảm bảo bàn có đủ diện tích để các thành viên trong cuộc họp thoải mái và tổ chức công việc một cách hiệu quả. Kiểu dáng của bàn ghế cũng cần phù hợp với phong cách nội thất và ý nghĩa thương hiệu của văn phòng.

– Ưu tiên chất chất liệu sản phẩm tốt: Chọn bàn phòng họp được làm từ chất liệu chất lượng, đảm bảo sự bền bỉ và đáng tin cậy trong quá trình sử dụng và tìm mức giá bàn họp văn phòng hợp lý. Ví dụ, khung sắt cao cấp thường đem lại tính ổn định và độ chắc chắn cao.

– Chất liệu bề mặt bàn: Lựa chọn bề mặt bàn phù hợp với mục đích sử dụng và thẩm mỹ. Có thể là gỗ, gỗ công nghiệp hoặc nhựa laminate. Đảm bảo bề mặt bàn dễ dàng vệ sinh và chịu được va đập và trầy xước hàng ngày.

– Lựa chọn kiểu dáng và chất lượng của chân bàn: Kiểm tra thiết kế chân bàn để đảm bảo tính ổn định và khả năng chịu tải. Chân bàn có thể có các kiểu dáng như chân trụ, chân chữ U hoặc chân hình chữ X. Lựa chọn kiểu dáng phù hợp để tạo sự linh hoạt và tiện lợi trong việc sắp xếp và di chuyển.

200+ mẫu bàn họp văn phòng khung sắt mặt gỗ nổi bật mới nhất

Dưới đây là bộ sưu tập bàn họp văn phòng đẹp đem đến sự đa dạng về kiểu dáng, kích thước và chất liệu, đáp ứng nhu cầu của các không gian làm việc hiện đại có giá phải chăng. Với khung sắt chắc chắn và mặt bàn bằng gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp, các mẫu bàn họp này không chỉ tạo nên sự sang trọng mà còn mang lại sự ổn định và độ bền cao trong quá trình sử dụng.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bạn sẽ tìm thấy sự kết hợp tuyệt vời giữa tính thẩm mỹ và chức năng trong loạt sản phẩm này, làm tôn lên vẻ đẹp và đẳng cấp của không gian họp văn phòng mặc dù sở hữu bàn họp văn phòng giá rẻ.

Mẫu Bàn Ghế Họp Văn Phòng Chân Sắt Cao Cấp

Bàn văn phòng đẹp đem đến sự đa dạng về kiểu dáng

Bàn văn phòng khung sắt 4 chân

Bàn họp nhỏ với khung sắt 4 chân là một lựa chọn nổi bật và hiện đại trong thế giới đồ nội thất gỗ văn phòng ngày nay. Với thiết kế chắc chắn và thẩm mỹ, với khung sắt 4 chân đang thu hút sự quan tâm của nhiều người do những điểm nổi bật và lợi ích mà nó mang lại.

Với bàn họp văn phòng đẹp trong các thiết kế nội thất văn phòng công ty có cấu trúc chắc chắn và chất liệu khung sắt chịu lực, nó giúp bàn ổn định ngay cả khi có tải trọng nặng hoặc những chuyển động mạnh.

Mẫu Bàn Ghế Họp Văn Phòng Chân Sắt Cao Cấp

Bàn văn phòng khung sắt 4 chân nổi bật

Bàn họp văn phòng chân sắt giằng

Bàn họp chân sắt giằng đang là một trong những xu hướng nội thất văn phòng đáng chú ý. Với thiết kế hiện đại và tính ứng dụng cao, bàn họp văn phòng chân sắt giằng đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và tổ chức.

Khung chân sắt chắc chắn bằng đường giằng kết nối các chân bàn. Khung chân sắt giằng tạo nên tính ổn định và độ bền cao cho bàn, đảm bảo sự chắc chắn và an toàn trong quá trình sử dụng. Điểm nổi bật, giá bàn họp văn phòng chân sắt giằng phải chăng, ngoài ra còn có khả năng chịu lực tốt và khả năng chống va đập, giúp duy trì vẻ ngoại hình mới và bền bỉ theo thời gian.

Mẫu Bàn Ghế Họp Văn Phòng Chân Sắt Cao Cấp

Bàn chân sắt giằng xu hướng nội thất văn phòng đáng chú ý

Bàn họp văn phòng hiện đại khung sắt chữ K

Bàn họp văn phòng hiện đại với khung sắt chữ K là một lựa chọn đáng chú ý trong thế giới nội thất văn phòng ngày nay. Được thiết kế với khung sắt chữ K, nó tạo nên sự độc đáo và tinh tế cho không gian làm việc. Khung sắt chữ K không chỉ mang lại tính chắc chắn và độ ổn định cho bàn, mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ với hình dáng độc đáo và hiện đại.

Điểm nổi bật của bàn họp văn phòng khung sắt chữ K là tính linh hoạt và tùy biến cao. Khung chữ K tạo ra không gian chân rộng, giúp người sử dụng có thể thoải mái di chuyển xung quanh bàn mà không bị hạn chế.

Mẫu Bàn Ghế Họp Văn Phòng Chân Sắt Cao Cấp

Bàn văn phòng hiện đại với khung sắt chữ K

Bàn họp gỗ công nghiệp khung sắt gấp

Bàn họp gỗ công nghiệp kết hợp với khung sắt gấp được thiết kế chắc chắn cùng mặt bàn bằng gỗ công nghiệp chất lượng. Khung sắt gấp linh hoạt, cho phép bàn có thể gập lại và di chuyển dễ dàng. Điều này rất hữu ích trong việc tiết kiệm không gian khi không sử dụng và thuận tiện trong việc vận chuyển.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Mặt bàn họp gỗ công nghiệp cung cấp sự đa dạng về màu sắc và hoa văn, tạo nên vẻ ngoại hình trang nhã và chuyên nghiệp cho không gian họp. Gỗ công nghiệp còn có đặc tính chống trầy xước và dễ dàng vệ sinh, giúp bàn duy trì vẻ mới mẻ và sáng bóng trong suốt quá trình sử dụng.

Mẫu Bàn Ghế Họp Văn Phòng Chân Sắt Cao Cấp

Bàn họp gỗ công nghiệp cung cấp sự đa dạng về màu sắc

Bàn họp cao cấp văn phòng khung sắt cánh bướm

Bàn họp văn phòng hiện đại với thiết kế độc đáo, bàn họp này đem đến sự sang trọng và sự linh hoạt cho môi trường làm việc. Điểm nổi bật của bàn này là tính linh hoạt và sự tùy chỉnh, cho phép điều chỉnh kích thước bàn dễ dàng để phù hợp với nhu cầu và không gian sử dụng.

Công dụng của bàn họp cao cấp văn phòng khung sắt cánh bướm là tạo ra không gian lý tưởng để tổ chức các cuộc họp, hội thảo và làm việc nhóm. Với khả năng điều chỉnh kích thước linh hoạt.

Bàn văn phòng cao cấp văn phòng khung sắt cánh bướm

Bàn văn phòng cao cấp văn phòng khung sắt cánh bướm

Bàn họp 6 người khung sắt

Bàn họp 6 người khung sắt là một sự lựa chọn tuyệt vời cho không gian họp văn phòng. Có lối thiết kế đặc trưng của khung sắt chữ Z, K,… nó tạo ra sự ổn định và sự chắc chắn cho bàn họp, cùng với nhiều điểm nổi bật và lợi ích đáng kể.

Ngoài ra, TinHome còn các sản phẩm khác như tủ đựng hồ sơ, tủ quần áo, tủ kệ đầu giường, bàn giám đốc, bàn lễ tân,…..với nhiều mẫu mã, màu sắc khác nhau, giá cả hợp lý.

Kết luận

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều mẫu bàn họp văn phòng chân sắt cao cấp, mang đến sự đa dạng và lựa chọn phong phú cho các doanh nghiệp và tổ chức. Với hơn 200+ mẫu bàn họp chân sắt văn phong cao cấp, bạn có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp với không gian làm việc và phong cách của mình.