Hiển thị 1–18 của 135 kết quả

Bàn Học

Bàn Học BHS-W01

In stock

2.850.000 3.000.000 
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W01
Trọng lượng 20 kg
Kích thước 1440 × 480 × 1400 cm
Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W02

In stock

3.500.000 3.800.000 
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W02
Trọng lượng 20 kg
Kích thước 1200 × 600 × 1150 cm
Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W03

In stock

4.300.000 5.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W03
Trọng lượng N/A
Kích thước N/A
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Kích Thước

Dài 1200mm x Rộng 600mm x Cao 1750mm, Dài 1400mm x Rộng 600mm x Cao 1750mm, Dài 1600mm x Rộng 600mm x Cao 1750mm, Dài 1800mm x Rộng 600mm x Cao 1750mm

Bàn Học BHS-W04

In stock

2.500.000 2.650.000 
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W04
Trọng lượng 20 kg
Kích thước 100 × 50 × 75 cm
Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W05

In stock

1.800.000 1.900.000 
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W05
Trọng lượng 20 kg
Kích thước 100 × 40 × 72 cm
Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W06

In stock

3.500.000 3.700.000 
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W06
Trọng lượng 20 kg
Kích thước 120 × 60 × 151 cm
Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W07

In stock

1.750.000 2.000.000 
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W07
Trọng lượng 20 kg
Kích thước 120 × 60 × 75 cm
Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W08

In stock

2.450.000 2.650.000 
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W08
Trọng lượng 20 kg
Kích thước 120 × 55 × 91 cm
Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W09

In stock

2.650.000 2.800.000 
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W09
Trọng lượng 20 kg
Kích thước 60 × 45 × 115 cm
Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W10

In stock

2.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 60 × 50 × 115 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W100

In stock

3.050.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W100
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 110 × 60 × 76 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W101

In stock

7.750.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W101
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 55 × 195 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W102

In stock

3.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W102
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 60 × 210 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W103

In stock

4.350.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W103
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 50 × 160 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W104

In stock

4.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W104
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 60 × 170 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W105

In stock

4.200.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W105
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 55 × 169 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W106

In stock

6.400.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W106
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 58 × 151 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Học BHS-W107

In stock

5.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W107
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 60 × 200 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Ghế Học Sinh Gỗ Giá Rẻ, Đẹp & Hiện Đại [SALE 50%]

Đối với sự phát triển và học tập không ngừng của bé thì nhu cầu bàn học cho bé ngày càng nhiều. Một chiếc bàn học đẹp và phù hợp sẽ giúp bé yêu thích việc học tập hơn cũng như có được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên không phải bàn học cho bé nào cũng phù hợp, không phải chất liệu nào cũng tốt. Dưới đây là những đề xuất mà công ty thiết kế nội thất TinHome cho các bậc phụ huynh để chọn được một mẫu bàn học đẹp và phù hợp cho bé nhà mình.

1. Lựa chọn bàn học cho bé phù hợp

Nhiều phụ huynh vẫn cho rằng, mua đồ nội thất gỗ bàn ghế học sinh thì chỉ cần thấy cái nào giá tốt, chất liệu ổn là mua được, đâu cần thiết phải xem xét gì nhiều. Nhưng có bao giờ các phụ huynh tự hỏi, bàn học đó có phù hợp cho bé hay không? Ghế bàn học ngồi có thoải mái, chân có co dũi được không, có bị mỏi lưng hay bàn liệu có cao quá? Để cho bé được thoải mái nhất, ngồi học có hiệu quả hơn thì phụ huynh có thể tham khảo các yếu tố sau để lựa chọn bàn học sinh phù hợp cho bé.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

+ Kích thước bàn

Để lựa chọn bàn học cho bé, phù hợp, phụ huynh nên cân nhắc chiều cao, độ tuổi, sự phát triển của bé để lựa chọn bàn cho phù hợp. Thông thường sẽ áp dụng theo thang số như sau:

  • Trẻ học mầm non: chiều cao ghế: 30cm, chiều cao bàn: 50cm
  • Trẻ học cấp 1: có hai kích thước cho phụ huynh dễ lựa chọn là 33cm*55cm và 38cm*61cm
  • Trẻ học cấp 2: có hai kích thước cho phụ huynh dễ lựa chọn là 40cm*50cm và 44cm*64cm

+ Độ tuổi của bé

Bên cạnh đó độ tuổi, sở thích và màu sắc yêu thích của bé cũng là các tiêu chí các bậc phụ huynh nên quan tâm khi lựa chọn bàn học cho bé phù hợp.

Với bé học tiểu học, bàn học sinh tiểu học nên có các hình dán đẹp, màu sắc bé thích để kích thích việc học tập của bé. Bé trai thường thích những mẫu bàn học có màu xanh dương và các hình dán siêu anh hùng, siêu nhân, robot,..Còn bàn học cho bé gái nên chọn màu hồng nhẹ nhàng cùng những hình dán công chúa, búp bê hay mèo Hello Kitty thật dễ thương.

Với bé học cấp 2 thì phụ huynh nên chọn bàn học cho bé có màu sắc đơn giản, bên cạnh đó nên tích hợp thêm giá sách, ngăn bàn để có không gian lớn hơn phù hợp với việc học của bé.

Với bé học cấp 3, phụ huynh nên chọn các bộ bàn ghế học sinh có kích thước lớn hơn, có giá sách, kệ tủ để đặt máy tính cũng như các đồ dùng học tập khác.

+ Thương hiệu và giá thành

Để chọn được bàn học cho bé bền và tốt thì thương hiệu là yếu tố cần thiết mà phụ huynh cần quan tâm. Phụ huynh nên lựa chọn những thương hiệu lớn, sản xuất lâu năm và đảm bảo các thông số an toàn kỹ thuật cũng như có bảo hành đầy đủ.

Đối với những chiếc bàn học hiện đại có thiết kế và chất liệu tốt thì giá thành sẽ cao hơn. Chính vì vậy, phụ huynh nên cân nhắc tài chính của mình để lựa chọn bàn học sinh phù hợp cho bé. Trên thị trường hiện nay có không ít những thương hiệu có chất liệu ổn mà giá cả lại vừa túi tiền cho phụ huynh lựa chọn.

+ Vật liệu làm bàn học cho bé

Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cũng như sự phát triển của bé, phụ huynh nên lựa chọn bàn học cho bé có chất liệu bằng gỗ hoặc nhựa để tránh gây sát thương cho bé nhà mình. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần lưu ý những bàn học có sơn phủ bề mặt có mùi cũng như hóa chất gây hại cho trẻ. Bàn học gỗ là một lựa chọn phụ huynh có thể cân nhắc, vì bàn học trẻ em làm từ gỗ vừa bền lại vừa an toàn cho bé khi sử dụng lâu dài. Nếu phụ huynh không thích bàn học gỗ thì bàn học nhựa lại có giá thành phải chăng hơn còn nhiều màu sắc và kiểu dáng đa dạng cho phụ huynh tham khảo.

2. Các loại bàn học phổ biến

+ Bàn học đơn

Bàn học kiểu này có thiết kế đơn giản, có một ghế và một bàn phù hợp với những bé mẫu giáo khi không có quá nhiều sách vở. Vì có thiết kế nhỏ gọn nên bàn học đơn giản như này dễ di chuyển cũng như sẽ có giá thành mềm hơn so với những loại bàn học cho bé khác.

Bàn Học Sinh Gỗ Cho Bé Giá Rẻ, Đẹp & Hiện Đại [SALE 50%]

Bàn học đơn cho bé

Bàn Học Sinh Gỗ Cho Bé Giá Rẻ, Đẹp & Hiện Đại [SALE 50%]

Bàn học đơn phù hợp cho bé trai

Bàn Học Sinh Gỗ Cho Bé Giá Rẻ, Đẹp & Hiện Đại [SALE 50%]

Bàn học đơn phù hợp cho bé gái

+ Bàn học đôi

Bàn học đôi phù hợp với gia đình có hai bé gần tuổi nhau. Những mẫu bàn học như thế này rất phù hợp cho bé để giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng nhau tiến bộ. Bên cạnh đó việc thiết kế như vậy cũng sẽ giảm diện tích cho không gian học tập của hai bé nhưng vẫn thoải mái, gần gũi.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bàn Học Sinh Gỗ Cho Bé Giá Rẻ, Đẹp & Hiện Đại [SALE 50%]

Bàn học đôi cho bé

Bàn Học Sinh Gỗ Cho Bé Giá Rẻ, Đẹp & Hiện Đại [SALE 50%]

Bàn học đôi blue cho bé

+ Bàn học tích hợp kệ sách và ngăn bàn

Kiểu bàn học cho bé này ngày càng phổ biến do sự tiện ích mà bàn học kết hợp kệ sách gỗ và ngăn bàn mang lại. Bé sẽ ngày càng phát triển, việc học tập cũng ngày càng nhiều, chính vì vậy nên tạo ra những không gian rộng hơn cho bé để sách vở cũng như các đồ dùng học tập khác.

Bàn Học Sinh Gỗ Cho Bé Giá Rẻ, Đẹp & Hiện Đại [SALE 50%]

Bàn học kết hợp kệ sách và ngăn bàn cho bé

Bàn Học Sinh Gỗ Cho Bé Giá Rẻ, Đẹp & Hiện Đại [SALE 50%]

Bàn học tích hợp kệ sách và ngăn bàn bằng gỗ

 + Bàn học kết hợp giường tầng

Đối với các gia đình có diện tích khiêm tốn thì việc kết hợp bàn học cho bégiường ngủ là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Thiết kế như vậy sẽ giúp tối ưu không gian sống cũng như tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà mà vẫn đảm bảo tiện nghi cho trẻ.

Bàn Học Sinh Gỗ Cho Bé Giá Rẻ, Đẹp & Hiện Đại [SALE 50%]

Bàn học kết hợp giường tầng cho bé

Bàn Học Sinh Gỗ Cho Bé Giá Rẻ, Đẹp & Hiện Đại [SALE 50%]

Bàn học tích hợp giường tầng phù hợp cho bé gái

Bàn Học Sinh Gỗ Cho Bé Giá Rẻ, Đẹp & Hiện Đại [SALE 50%]

Bàn học tích hợp giường tầng phù hợp cho bé trai

3. Lời kết

Có được bàn học cho bé phù hợp sẽ giúp bé yêu thích việc học hơn cũng như sẽ được thoải mái nhất trong lúc ngồi học. Hy vọng qua bài viết trên, các bậc phụ huynh đã có cho mình những tiêu chuẩn cơ bản để chọn được một chiếc  bàn học cho bé ưng ý.

Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng, các bậc phụ huynh vẫn nên lựa những trang uy tín để mua nhé. Nếu phụ huynh còn phân vân không biết đâu mới là trang tốt để mua hàng.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

4. Công ty thiết kế nội thất Tinhome

Công ty TNHH Thiết Kế và Thi Công Nội Thất TinHome là đơn vị chuyên về lĩnh vực thiết kế, thi công và trang trí nội thất. Sở hữu đội ngũ nhân viên thiết kế tài ba, TinHome chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng với những thiết kế ấn tượng, có chất lượng tốt cũng như đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian sống của khách hàng. Một sản phẩm tốt không chỉ nằm ở chất liệu, mà bên cạnh đó sản phẩm phải cho khách hàng sự hài lòng, những trải nghiệm tuyệt vời và thú vị nhất.

Với những sản phẩm không ngừng cải tiến, giá thành tốt thì TinHome chính là trải nghiệm mà quý phụ huynh không nên bỏ qua. Hãy tham khảo website tinhome.vn để biết thêm thông tin về bàn học cho bé cũng như ưu đãi cho phụ huynh.

Hiện tại TinHome đang có chương trình khuyến mãi sale giảm giá từ 30%, 40%, 50% các sản phẩm tủ quần áo, tủ rượu, tủ trưng bày, tủ kệ trang trí, tủ tivi, tủ giày dép,… Quý khách có thể tham khảo hoặc liên hệ với TinHome để được tư vấn cũng như là những ưu đãi mới nhé!