Hiển thị 1–18 của 53 kết quả

Cửa Gỗ

Cửa CCG-W01 Vẻ Đẹp Cổ Điển Theo Chất Riêng

In stock

2.850.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 4 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W02 Mang Vẻ Đẹp Nhuộm Màu Thời Gian

In stock

2.850.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 4 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W03 Nâu Lạnh Bừng Sáng Không Gian

In stock

2.850.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 4 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W04 Thiết Kế Tinh Giản Sang Trọng

In stock

2.850.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 4 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W05 Mái Vòm Thiết Kế Độc Đáo Mới Lạ

In stock

2.850.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 4 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W06 Vòm Đẹp Mắt Tạo Điểm Nhấn Không Gian

In stock

5.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 11 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W07 Vòm Mang Lại Cảm Giác Ấm Áp Gần Gũi

In stock

5.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 11 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W08 Chất Lượng Tạo Điểm Nhấn Không Gian

In stock

5.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 11 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W09 Vòm Khác Biệt Tạo Điểm Nhấn Trong Thiết Kế

In stock

5.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 11 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W10 Vòm Bắt Mắt Tô Điểm Không Gian

In stock

5.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 11 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W11 Gia Công Kĩ Lưỡng Tạo Điểm Nhấn Không Gian

In stock

5.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 11 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W12 Trải Nghiệm Sự Ấm Áp Và Gần Gũi

In stock

5.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 11 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W13 Bền Đẹp Tạo Điểm Nhấn Nghệ Thuật

In stock

5.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 11 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W14 Hiện Đại Tạo Điểm Nhấn Trong Thiết Kế

In stock

5.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 11 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W29 Chịu Nhiệt Tốt Thiết Kế Đẹp Mắt

In stock

5.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W29
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 11 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W30 Chất Lượng Sang Trọng Màu Sắc Bắt Mắt

In stock

5.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W30
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 11 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W39 Gỗ Đường Vân Đẹp Mắt Sang Trọng

In stock

5.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W39
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 11 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Cửa CCG-W40 Hở Chân Đơn Giản Tinh Tế

In stock

5.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: CCG-W40
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 11 × 220 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Báo Giá Cửa Gỗ, Cửa Nhựa Giả Gỗ Phòng Ngủ (BH Trọn Đời)

Cửa gỗ là một món đồ nội thất gỗ không thể thiếu trong mỗi gia đình. Không chỉ có tác dụng hoàn thiện công trình mà cửa gỗ còn giúp không gian sống thêm sang trọng, tiện nghi.

Với các sản phẩm cửa gỗ đẹp phòng ngủ, cửa nhựa giả gỗ composite thì TinHome sử dụng quy trình sản xuất nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đến tay khách hàng luôn đạt chất lượng tốt nhất.

Khi quy khách hàng mua các sản phẩm cửa gỗ cao cấp của TinHome luôn đảm bảo

✅ Bảo Hành ⭐ Bảo hành sản phẩm 12 tháng
✅ Thiết Kế ⭐ Mẫu thiết kế đa đạng, nhiều màu sắc
✅ Vật Liệu ⭐ Gỗ MDF chống ẩm, sồi, óc chó,….
✅ Kích Thước ⭐ Kích thước chuẩn theo thước đo phong thủy

Vậy cửa gỗ có mấy loại, có những mẫu cửa gỗ đẹp nào? Cùng tìm hiểu ngay với nội thất TinHome qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé!

Cửa Gỗ Là Gì?

Cửa Gỗ Công Nghiệp, Của Nhựa Giả Gỗ Composite Nhập Khẩu

Cửa gỗ là sản phẩm nội thất giúp hoàn thiện không gian nhà ở

Hiểu một cách đơn giản thì cửa gỗ là loại cửa được tạo nên bởi các tấm gỗ với nhau. Cửa gỗ được làm bằng nhiều loại vật liệu khác nhau như: gỗ MDF, HDF, MFC, cửa gỗ nhựa composite, …Đây đều là những loại cửa gỗ phòng ngủ phổ biến nhât hiện nay.

Cửa gỗ được tạo nên từ bàn tay khéo léo của người thợ để tạo nên bộ cửa gỗ đẹp, bền chắc theo thời gian giúp không gian sống của bạn thêm phần sang trọng, tiện nghi

Cửa Gỗ Hoàn Chỉnh Gồm Những Gì?

Cửa Gỗ Công Nghiệp, Của Nhựa Giả Gỗ Composite Nhập Khẩu

Cấu tạo của cửa gỗ nhựa giả gỗ gồm khung bao, cánh cửa gỗ và nẹp cửa

Bài viết có thể bạn quan tâm: [MIỄN PHÍ] Thiết Kế Nội Thất Nhà Hàng Khách Sạn Đẹp, Cao Cấp

Về cơ bản thì các mẫu cửa gỗ đẹp trên thị trường đều có cấu tạo gồm 3 phần sau đây:

1/ Khung Bao Cửa Gỗ

Khung bao là bộ phận quan trọng đầu tiên không thể thiếu trong tất cả các mẫu cửa gỗ. Công dụng chính là làm khung nâng đỡ toàn bộ cánh cửa và được neo cố định vào tường. Nhờ có bộ phận này nên bạn có thể đóng – mở cửa dễ dàng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Khung bao cũng được chia thành nhiều loại khác nhau như: khung đơn (dành cho cửa gỗ 1 cánh), khung kép (cửa 2 cánh hoặc 4 cánh).

2/ Cánh Cửa Gỗ

Cửa gỗ được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp. Bề mặt cửa gỗ thường là dạng tấm phẳng được chạm khắc hoa văn tinh xảo, tỉ mỉ. Tùy vào từng vị trí lắp đặt mà bạn có thể lựa chọn thiết kế mẫu cửa gỗ có kích thước, kiểu dáng khác nhau.

3/ Nẹp Cửa Vân Gỗ

Đây là bộ phần để che đi các khoảng hở giữa phần tường thi công và  khung cửa. Nẹp cửa có vai trò quan trọng để tạo nên một mẫu cửa gỗ đẹp. Tùy theo kiểu dáng của cửa mà bạn có thể chọn nẹp phẳng, nẹp cong hoặc nẹp trần tùy ý.

Ngoài 3 bộ phận chính ở trên thì cửa gỗ tự nhiên không thể thiếu được bản lề và ổ khóa cửa để hoàn thiện cho ngôi nhà.

Các Loại Cửa Gỗ, Cửa Nhựa Giả Gỗ Phòng Khách Phổ Biến

Cửa Gỗ Công Nghiệp, Của Nhựa Giả Gỗ Composite Nhập Khẩu

Cửa gỗ cao cấp đa dạng về mẫu mã: cửa gỗ MDF, HDF, cửa gỗ nhựa cao cấp Composite

Các loại cửa gỗ, cửa nhựa composite trên thị trường khá đa dạng và có nhiều mẫu mã. Vì vậy mà bạn cũng dễ dàng lựa chọn được sản phẩm ưng ý hơn. Trong đó, phải kể đến các mẫu cửa gỗ MDF, MFC, của gỗ HDF và nhiều loại khác.

Với các mẫu cửa gỗ nhựa cao cấp thì phải kể đến hai sản phẩm nổi tiếng như cửa gỗ nhựa Composite và cửa nhựa ABS. Mỗi một sản phẩm đều có những ưu điểm riêng. Nhìn chung, các mẫu cửa này có khả năng chống nước tốt ngoài ra còn có khả năng cách nhiệt và đem lại tính thẩm mỹ cao cho không gian sống. Giá thành của các mẫu cửa nhựa giả gỗ cũng là điều mà nhiều người đánh giá cao vì nó phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng Việt.

Cửa Gỗ Công Nghiệp, Của Nhựa Giả Gỗ Composite Nhập Khẩu

Dòng cửa gỗ MDF là loại phổ biến nhất hiện nay và thường được sử dụng để làm cửa văn phòng, cửa phòng ngủ, phòng khách …Các mẫu cửa gỗ này còn được chia thành nhiều loại khác nhau như cửa gỗ Laminate, Melamine. Bạn nên tìm hiểu kỹ để lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với không gian  sống.

1/ Cửa Gỗ Tự Nhiên Phủ Veneer

Tấm veneer sẽ được bào mỏng từ khối gỗ to sau đó phủ bề mặt lên lõi gỗ. Toàn bộ bề mặt sẽ được chà nhám lại và đưa vào phòng sơn để gia công màu sắc theo yêu cầu của khách hàng.

Sản phẩm gỗ phủ veneer sử dụng bề mặt trực tiếp từ gỗ thật nên bề mặt của cửa gỗ tự nhiên sẽ tạo cho người dùng cảm giác đang sử dụng gỗ thật

2/ Cửa Gỗ Phòng Ngủ Melamine

Cửa gỗ phòng ngủ làm bằng gỗ MDF phủ melamine là một trong những loại cửa gỗ phòng khách, cửa gỗ phòng ngủ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Loại cửa gỗ melamine này được ưa chuộng bởi giá thành rẻ, màu sắc đa dạng, chất liệu chắc chắn, bền đẹp giúp bạn dễ dàng chọn các vật dụng decor cho không gian sống của mình

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

3/ Cửa Gỗ Cao Cấp Laminate

Đây là dòng cửa gỗ có phân khúc cao cấp, sang trọng. Cửa gỗ MDF Laminate được làm từ cốt gỗ là loại ván dăm có độ bền cao và có khả năng chống ẩm. Sau đó, phủ thêm một lớp Laminate phía ngoài nữa để chống trầy xước tốt hơn.

4/ Cửa Gỗ HDF Công Nghiệp Phủ Veneer

Mẫu của này có thiết kế bề mặt phẳng nhìn khá đơn giản nhưng vẫn thể hiện được sự độc đáo. Bề mặt cửa gỗ được phủ thêm một lớp Veneer và có nhiều mẫu gỗ khác nhau như: gỗ óc chó, gỗ xoan đào, gỗ tần bì,…

Phía trên bề mặt của cửa gỗ hình thành màu vân gỗ tự nhiên nhìn rất bắt mắt và sang trọng. Cửa gỗ HDF sử dụng loại sơn PU cao cấp cho màu sắc tươi tắn, sang trọng.  Sử dụng khung xương gỗ cứng để làm lõi bên trong nên có khả năng chống mối mọt tốt.

5/ Cửa Nhựa Giả Gỗ Composite

Cửa Gỗ Công Nghiệp, Của Nhựa Giả Gỗ Composite Nhập Khẩu

Mẫu cửa nhựa giả gỗ cao cấp Composite

Mẫu cửa giả gỗ này được biết tới là có giá thành rẻ, đa dạng mẫu mã, màu sắc nên rất được ưa chuộng. Mời bạn cùng TinHome điểm danh qua các ưu điểm của loại cửa nhựa này nhé!

1/ Ưu Điểm Cửa Nhựa Cao Cấp

Đầu tiên phải nói đến khả năng chịu nước tuyệt đối của cửa nhựa Composite. Đây cũng là lý do mà người ta hay sử dụng mẫu cửa này cho các công trình có thời tiết ẩm ướt, khắc nghiệt nên đó là lý do tại sao cửa nhựa giả gỗ Composite được ứng dụng rộng rãi cho khu vực nhà tắm, phòng vệ sinh, cửa sân vườn, cửa chính, cửa nhà kho, cửa công công trình, …

Cửa nhựa gỗ Composite có khả năng chống mối mọt tốt, nhờ vậy mà công trình bền vững theo thời gian.

Cửa Gỗ Công Nghiệp, Của Nhựa Giả Gỗ Composite Nhập Khẩu

Cửa nhựa giả gỗ Composite có tác dụng chống mối mọt, cách âm, cách nhiệt tốt

Bài viết có thể bạn quan tâm: [MIỄN PHÍ] Thiết Kế Spa Thẩm Mỹ Viện Đẹp, Chuyên Nghiệp

Loại cửa gỗ nhựa này còn có tác dụng cách âm. Với cấu trúc được đúc nguyên khối kết hợp với khoảng trống bên trong có hiệu quả trong việc cách âm. Theo các nghiên cứu thì khả năng cách âm của loại cửa này có khả năng giảm âm từ 145,2 db xuống còn 104,5 db.

Thêm một ưu điểm nữa của cửa nhựa cao cấp Composite đó là khả năng chịu lực tốt. Ngoài khả năng cách âm thì sản phẩm còn cách nhiệt rất tốt. Với độ dày lên đến 40mm, cánh cửa không bị cong, vệnh hay xệ cánh trong quá trình sử dụng.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Điều mà nhiều người yêu thích sử dụng cửa gỗ nhựa đó là có thể linh hoạt nhiều kiểu lắp đặt. Loại cửa này thích ứng với tất cả các loại ô tường hiện nay bao gồm tường mỏng hay tường dày.

Ngoài những ưu điểm trên thì cửa gỗ nhựa Composite còn có tính thẩm mỹ cao, dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau. Đặc biệt là giá cửa nhựa composite cũng rất tiết kiệm. Việc thi công cửa nhựa giả gỗ nhanh chóng và ít khi bảo trì nên giúp gia chủ tiết kiệm chi phí sửa chữa.

Lắp đặt cửa nhựa composite ở đâu?

Cửa Gỗ Công Nghiệp, Của Nhựa Giả Gỗ Composite Nhập Khẩu

Cửa nhựa Composite thích hợp lắp đặt nhiều vị trí như phòng ngủ, phòng làm việc, nhà ở…

Cửa nhựa Composite có thể lắp ở nhiều vị trí trong nhà. Bạn có thể sử dụng để làm cửa gỗ phòng ngủ, cửa phòng khách, cửa nhà vệ sinh, cửa phòng ăn, …Nói chung, mẫu sản phẩm này có thể thay thế đa số các loại cửa khác trong nhà.

Báo Giá Cửa Gỗ, Cửa Nhựa Giả Gỗ Composite

Trên thị trường hiện có nhiều đơn vị thi công, thiết kế nhiều mẫu cửa gỗ, cửa nhựa Composite. Vì vậy mà giá thành cũng sẽ có sự khác nhau tùy theo từng đơn vị thi công.

Cửa Gỗ Công Nghiệp, Của Nhựa Giả Gỗ Composite Nhập Khẩu

Báo giá cửa gỗ, cửa nhựa giả gỗ Composite

Để tính giá chính xác, chúng ta cần dựa vào nhiều yếu tố như: kích thước cửa, chi phí gia công hoa văn, đơn giá cửa, giá phụ kiện, phí vận chuyển, phí lắp đặt, … Do đó, để biết chính xác giá cửa nhựa giả gỗ, bạn nên liên hệ trực tiếp tới đơn vị thiết kế uy tín.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Lời kết

Trên đây là những thông tin cơ bản về cửa gỗ đang được yêu thích nhất hiện nay. Nếu bạn đang quan tâm tới các mẫu cửa gỗ, cửa nhựa giả gỗ Composite đẹp, vui lòng liên hệ với TinHome qua số điện thoại: 0908.391.297 – 0939.648.099 để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất nhé.