Hiển thị 1–18 của 99 kết quả

Tủ Giày Dép Gỗ

Tủ Giày TGD-W01

In stock

4.350.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 100 × 35 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W02

In stock

3.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 100 × 45 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W03

In stock

3.650.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 100 × 35 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W04

In stock

4.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 100 × 35 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W05

In stock

4.350.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 130 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W06

In stock

4.550.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 140 × 100 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W07

In stock

4.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 60 × 100 × 35 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W08

In stock

4.750.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 110 × 35 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W09

In stock

6.200.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 200 × 35 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W10

In stock

7.150.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 200 × 35 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W100

In stock

5.200.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W100
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 35 × 45 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W11

In stock

3.350.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 100 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W12

In stock

4.150.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 100 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W14

In stock

3.950.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 120 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W15

In stock

3.650.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 50 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W16

In stock

3.650.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 90 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W17

In stock

4.020.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 80 × 40 × 60 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Giày TGD-W18

In stock

3.550.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TGD-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 60 × 100 × 35 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tủ Đựng Giày Dép Gỗ Thông Minh, Đẹp [SALE 50% – Free Ship]

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại tủ giày với nhiều thiết kế, kích thước và chất liệu khác nhau, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khác nhau. Nếu như bạn đang có nhu cầu tìm mua một chiếc tủ đựng giày dép, thì hãy tham khảo bài viết sau đây nhé!

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Tủ đựng giày dép là gì?

Tủ đựng giày dép là một loại tủ được thiết kế để lưu trữ giày dép và phụ kiện. Nó có khả năng giúp bạn tổ chức và bảo quản giày dép của bạn một cách gọn gàng, tiện lợi và tiết kiệm không gian. Ngoài ra, tủ giày còn là nội thất trang trí tạo thêm điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian mà bạn sử dụng. 

Công dụng của tủ đựng giày dép

Khi cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển thì nhu cầu về ăn mặc của con người cũng tăng cao. Trung bình một người có ít nhất 3 đôi giày hoặc dép để thay đổi theo phong cách ăn mặc thường ngày hay tùy theo địa điểm cần đến.

Đối với những người nghiện mua sắm giày dép, sưu tầm giày thì số lượng giày dép họ sở hữu có thể lên đến hàng chục thậm chí là hàng trăm đôi. Vì thế, nhu cầu tìm mua và sử dụng tủ giày cũng ngày một nhiều. Một số công dụng của tủ đựng giày dép mà bạn có thể quan tâm: 

Bảo quản chất lượng của giày dép: Bình thường với người không sử dụng tủ đựng giày dép, bạn sẽ thường bỏ bừa giày dép ở trước cửa hoặc cất vào một góc nào đó trong nhà, nếu như không bảo quản kỹ thì chắc chắn sau một thời gian không sử dụng giày dép của bạn sẽ bị hư hỏng.

Vì thế công dụng chính của tủ giày là giúp giữ gìn, bảo quản giày dép của bạn không bị bẩn, ẩm mốc và tránh những tác động xấu từ môi trường bên ngoài. 

Tủ Đựng Giày Dép Gỗ Thông Minh, Đẹp

Tủ giày thông minh giúp bảo quản giày dép không bị bẩn

Tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống: Bên cạnh việc giữ gìn, giúp kéo dài tuổi thọ cho những đôi giày của bạn thì tủ để giày còn có công dụng khiến cho không gian sử dụng của bạn trở nên gọn gàng, sạch sẽ tránh tình trạng để giày dép bừa bãi trước cửa. Ngoài ra, hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu tủ giày đẹp, hiện đại và sang trọng phù hợp với nhiều phong cách trang trí khác nhau. 

Cách lựa chọn mẫu tủ giày phù hợp cho không gian của bạn

Để có thể sở hữu một chiếc tủ đựng giày dép vừa ý, bạn có thể dựa trên những tiêu chí như chất liệu, màu sắc và kích thước của sản phẩm để tìm ra mẫu tủ đựng giày dép làm bạn ưng ý nhất. Sau đây là một số gợi ý khi chọn mua tủ giày dép dành cho bạn:

Chất liệu được chọn lọc kỹ: Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm tủ đựng giày với nhiều chất liệu khác nhau. Một số chất liệu có thể kể đến như gỗ, nhựa và vải. Trong đó, gỗ là chất liệu phổ biến nhất. Bên cạnh vẻ ngoài sang trọng mà nó đem lại, chất liệu từ gỗ dù là tự nhiên hay nhân tạo đều chắc chắn và có khả năng sử dụng bền lâu hơn những chất liệu còn lại. 

Tủ Đựng Giày Dép Gỗ Thông Minh, Đẹp

Tủ giày gỗ thông minh có ghế ngồi bọc da

Màu sắc hài hòa: Ngoài chất liệu của sản phẩm, thì màu sắc cũng là yếu tố đáng được quan tâm khi chọn mua tủ giày. Tuy chỉ là nội thất trang trí nhưng nếu bạn chọn lựa màu sắc phù hợp với căn phòng thì nó sẽ đem lại sự cân bằng hài hòa cũng như tăng tính thẩm mỹ trong phong cách mà bạn muốn hướng tới. 

Tủ Đựng Giày Dép Gỗ Thông Minh, Đẹp

Tủ đựng giày màu xám phù hợp với phong cách hiện đại

Kích thước tủ giày phù hợp: Dựa trên diện tích thực tế của căn phòng mà bạn đang sử dụng để có thể chọn lựa kích thước tủ đựng giày phù hợp với không gian của bạn. Hạn chế trường hợp sản phẩm quá to hoặc quá nhỏ so với vị trí mà bạn đặt chiếc tủ để giày dép của mình. 

Các mẫu tủ giày phổ biến hiện nay

Khách hàng hiện nay có yêu cầu rất cao về thẩm mỹ cũng như chất lượng của những sản phẩm trang trí nội thất. Vì thế mà những sản phẩm nội thất như tủ đựng giày có rất nhiều kiểu dáng, kích thước và chất liệu khác nhau phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của từng khách hàng. Dưới đây là một số mẫu tủ giày gỗ, tủ giày thông minh phổ biến trên thị trường hiện nay: 

1/ Tủ giày gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp

Việc sử dụng chất liệu gỗ trong sản xuất tủ đựng giày dép đã có từ rất lâu, đây cũng là chất liệu phổ biến và được ưa dùng nhất trên thị trường. Ngoài hình dáng đem đến sự sang trọng cho không gian của bạn, những sản phẩm tủ đựng giày làm bằng gỗ còn có tính năng hỗ trợ bảo quản, và giữ gìn giày dép của bạn tốt hơn những chất liệu khác.

Hiện nay, tủ giày gỗ được chia làm hai loại đó chính là tủ giày gỗ tự nhiên và tủ giày gỗ công nghiệp. Tuy có sự chênh lệch giá giữa hai loại gỗ nhưng giá trị chúng đem lại có thể xem là tương đương nhau. 

Tủ giày gỗ tự nhiên: chắc chắn, bền bỉ có thể sử dụng được trong một thời gian rất dài. Vì được làm từ những loại gỗ thiên nhiên nên giá thành của sản phẩm này rất cao, đi kèm theo đó chính là chất lượng sản phẩm tốt miễn bàn. 

Tủ Đựng Giày Dép Gỗ Thông Minh, Đẹp

Tủ giày gỗ tự nhiên đơn giản

Tủ giày gỗ công nghiệp: hình dáng và kích thước đa dạng, có thể linh hoạt thiết kế theo nhiều phong cách, ý tưởng khác nhau. Tuy chất lượng kém hơn so với gỗ tự nhiên một chút, nhưng giá trị của sản phẩm tủ để giày công nghiệp lại không hề kém cạnh so với sản phẩm từ gỗ thiên nhiên. 

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

2/ Tủ giày thông minh

Bởi vì cuộc sống của con người ngày càng bận rộn nên hiện nay những sản phẩm nội thất được thiết kế ra phải đảm bảo sao cho vừa thuận tiện cho người sử dụng lại vừa có tính thẩm mỹ trong trang trí nội thất. Và tủ đựng giày thông minh chính là một trong những sản phẩm nội thất tiện lợi đó. 

Tủ Đựng Giày Dép Gỗ Thông Minh, Đẹp

Tủ giày thông minh với chất liệu bằng gỗ

Với thiết kế thay đổi cách mở của cánh tủ, tích hợp đèn LED, thêm cảm biến tự động, và một số chức năng khác như khử mùi, khử khuẩn thì sản phẩm tủ giày thông minh chính là một sự lựa chọn lý tưởng cho ngôi nhà tương lai của bạn. 

Tủ Đựng Giày Dép Gỗ Thông Minh, Đẹp

Tủ giày thông minh có kết hợp đèn LED

3/ Tủ giày gỗ thông minh kết hợp ghế ngồi

Tủ để giày gỗ thông minh kết hợp với ghế ngồi là sự kết hợp giữa loại tủ giày gỗ truyền thống và tủ giày thông minh hiện đại, đem đến nhiều hữu ích trong trải nghiệm của người dùng.

Thay vì ngồi xổm hoặc cúi xuống khi mang giày ở trước cửa, nếu không cẩn thận còn có thể bị ngã hoặc bẩn quần áo mà bạn đang mặc trên người, thì với sản phẩm đồ nội thất gỗ thì việc sử dụng tủ giày gỗ công nghiệp thông minh kết hợp ghế ngồi bạn có thể ngồi xuống mang giày một cách thoải mái. Đặc biệt, khi mang những đôi giày khó mang như giày da hay giày thể thao một tư thế ngồi thoải mái sẽ giúp bạn mang giày dễ dàng hơn. 

Tủ Đựng Giày Dép Gỗ Thông Minh, Đẹp

Tủ giày gỗ thông minh có kết hợp ghế ngồi

4/ Tủ đựng giày dép đa năng

Khác với tủ quần áo gỗ công nghiệp vì vị trí đặt tủ giày thường ở ngay khu vực giữa cửa và phòng khách của ngôi nhà, vì thế một chiếc tủ đựng giày dép đa năng hoàn toàn phù hợp cho những ngôi nhà có diện tích không gian khiêm tốn. Tủ đựng giày dép đa năng có thể sử dụng như một vách ngăn giữa khu vực ra vào của ngôi nhà với phòng khách. 

Tủ Đựng Giày Dép Gỗ Thông Minh, Đẹp

Tủ đựng giày dép kết hợp móc treo áo và trang trí

Với một số thiết kế khác tủ giày đa năng sẽ có thêm một chiếc tủ to để đựng áo khoác, móc treo quần áo để thuận tiện khoác vào trước khi ra khỏi nhà. Mẫu tủ đựng giày này thường có kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn hiện đại và tiện lợi trong việc sắp xếp và tổ chức đồ trong nhà.

Vì sao nên chọn mua tủ giày của TinHome

Công ty thiết kế thi công nội thất TinHome là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm nội thất, trong đó có cả tủ đựng giày dép. Dưới đây là các lý do tại sao bạn nên chọn mua tủ đựng giày dép của Tinhome:

Tủ Đựng Giày Dép Gỗ Thông Minh, Đẹp

Tủ giày gỗ hai màu sang trọng

  • Tập trung vào chất lượng sản phẩm: Tủ đựng giày của Tinhome được làm từ chất liệu cao cấp, đảm bảo độ bền và an toàn cho sức khỏe. Nhờ vậy, sản phẩm sẽ giúp bạn lưu trữ và bảo quản giày dép một cách hiệu quả.
  • Thiết kế đẹp mắt: Tủ giày của Tinhome có nhiều mẫu mã và kiểu dáng đa dạng, phù hợp với mọi không gian và phong cách nội thất của căn nhà bạn.
  • Dịch vụ hậu mãi tốt: Khi mua sản phẩm tủ giày dép Tinhome, bạn sẽ nhận được dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng tốt nhất. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì về sản phẩm, đội ngũ nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng cho bạn.
  • Giá cả hợp lý: Tinhome cam kết cung cấp các sản phẩm nội thất với giá cả hợp lý và cạnh tranh trên thị trường. Chúng tôi mong muốn bạn có thể sở hữu một sản phẩm chất lượng, tiện lợi, phù hợp với khả năng và nhu cầu sử dụng của bạn.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một tủ đựng giày đẹp, tủ trưng bày, bàn học, tủ kệ trang trí, tủ rượu,… chất lượng và có giá cả hợp lý, Tinhome là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Kết luận

Tủ đựng giày dép là một sản phẩm rất hữu ích giúp bạn tổ chức và bảo quản giày dép một cách gọn gàng, tiện lợi và tiết kiệm không gian. Với sự đa dạng về thiết kế, kích thước và chất liệu, bạn có thể tìm kiếm một sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Ngoài ra, sản phẩm này sẽ giúp giày của bạn luôn bền đẹp và giữ được hình dáng cũng như giúp cho không gian của bạn trở nên gọn gàng và tiện lợi hơn.