Hiển thị 1–18 của 26 kết quả

Bàn Nâng Hạ

Bàn Nâng Hạ 2 Động Cơ BNH-W03

In stock

5.360.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 115 × 55 × 73 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ 2 Tầng BNH-W26

In stock

21.380.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W26
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 60 × 2 × 62,5 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ 3 Chân BNH-W13

In stock

12.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 130 × 60 × 58 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ 4 Động Cơ BNH-W08

In stock

8.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 60 × 58 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ 4 Động Cơ BNH-W12

In stock

17.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 58 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ 4 Động Cơ BNH-W15

In stock

20.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 90 × 60,5 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ BNH-W02

In stock

4.860.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 90 × 60 × 125 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ BNH-W04

In stock

5.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 50 × 71 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ BNH-W05 Chân Sắt Tròn

In stock

6.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 50 × 71 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ BNH-W06

In stock

6.200.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 110 × 50 × 62 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ BNH-W07

In stock

7.380.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 60 × 69 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ BNH-W09

In stock

9.200.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 60 × 58 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ BNH-W10

In stock

8.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 60 × 60 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ BNH-W11 Góc L

In stock

9.730.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 110 × 60 × 60 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ BNH-W14

In stock

18.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 60 × 62,5 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ BNH-W16

In stock

5.210.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 50 × 70 × 65 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ BNH-W17

In stock

5.820.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 60 × 73 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ BNH-W18 Chân Đen, Trắng

In stock

5.960.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BNH-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 60 × 71 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Nâng Hạ Thông Minh Cao Cấp, Chính Hãng Ưu Đãi 30%

Bàn nâng hạ thông minh cao cấp đang trở thành một trong những sản phẩm phổ biến và được ưa chuộng trong nhiều lĩnh vực. Với tính năng linh hoạt và tiện ích, những mẫu bàn này đã giúp nâng cao hiệu suất làm việc và giảm thiểu thời gian làm việc một cách hiệu quả nhất. Vậy bàn công thái học là gì? Nó hoạt động như thế nào? Hãy cùng Nội Thất TinHome tìm hiểu về bàn làm việc nâng hạ qua một số thông tin dưới đây.

Bàn nâng hạ thông minh là gì?

Bàn thông minh nâng hạ là một sản phẩm công nghệ tiên tiến được hình thành và phát triển dựa trên hình mẫu chiếc bàn làm việc thông thường. Tuy nhiên, sản phẩm này được tích hợp thêm hệ thống nâng hạ thông minh, giúp tăng giảm độ cao của mặt bàn dễ dàng để phù hợp với các hoạt động làm việc khác nhau. Mẫu bàn này là một bước tiến mới mới trong công nghệ giúp người sử dụng có thể thay đổi tư thế làm việc một cách hiệu quả và thoải mái hơn.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bàn nâng hạ thông minh được hoạt động như thế nào?

Về cách thức hoạt động, bàn thông minh nâng hạ được hoạt động thông qua bộ xử lý điều khiển trung tâm. Chúng sẽ được kích hoạt khi người dùng nhấn nút nâng hoặc hạ trên mặt bàn. Sau khi nhấn nút, bộ trung tâm điều khiển sẽ bắt đầu thực hiện lệnh nâng lên, hạ xuống, thu lại hay cả kéo dài mặt bàn và chân bàn.

Bàn Nâng Hạ Thông Minh Cao Cấp, Chính Hãng

Kích thước phổ biến bàn nâng hạ hiện nay

Ngoài ra, độ cao và trọng lượng mà bàn nâng hạ độ cao có thể chịu phụ thuộc vào cấu trúc động cơ và chất liệu của chân bàn nâng hạ điện, thông thường bàn có thể tùy chỉnh độ cao từ 65-120cm và chịu trọng lượng khoảng 70-150kg.

Những lợi ích của bàn nâng hạ chiều cao mang lại 

Với bàn nâng hạ thông minh, bạn có thể linh động nhiều tư thế ngồi làm việc khác nhau. Điều này, không chỉ giúp bạn có cảm giác thoải mái khi phải ngồi nhiều giờ trên văn phòng mà còn mang lợi nhiều lợi ích khác nhau như:

Bàn Nâng Hạ Thông Minh Cao Cấp, Chính Hãng

Hình ảnh bàn nâng hạ linh hoạt khi làm việc

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

1. Tiết kiệm không gian làm việc

 Hầu hết các bàn nâng hạ chiều cao hiện nay được thiết kế khá tinh tế và nhỏ gọn. Vì vậy, nó sẽ không chiếm quá nhiều diện tích trong không gian làm việc hay học tập của bạn. Cùng với sự đa dạng mẫu mã và kích thước, chúng có thể thích nghi với bất kỳ không gian nào.

Bàn Nâng Hạ Thông Minh Cao Cấp, Chính Hãng

Thiết kế bàn nâng hạ thông minh dễ dàng di chuyển

2. Sức khỏe được cải thiện hiệu quả

Việc ngồi hoặc đứng lâu khi làm việc có thể gây tổn hại cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, với chiếc bàn thông minh, người dùng có thể tự điều chỉnh kích thước sao cho phù hợp với cơ thể, giúp cải thiện sức khỏe bằng cách đảm bảo lưu lượng máu được lưu thông tốt nhất và tránh các bệnh về xương khớp như gù lưng, đau mỏi cổ vai gáy, giảm nguy cơ béo phì hay tiểu đường.

Bàn Nâng Hạ Thông Minh Cao Cấp, Chính Hãng

Hình ảnh mô phỏng các bệnh xương khớp cho ngồi làm việc quá lâu

3. Ghi nhớ vị trí thông minh

Bàn thông minh nâng hạ là một sản phẩm nội thất không chỉ tiện lợi mà còn được tích hợp những tính năng thông minh giúp người dùng khi nhớ vị trí độ cao thường dùng giúp dễ dàng thay đổi tư thế đứng hay ngồi.

Bàn Nâng Hạ Thông Minh Cao Cấp, Chính Hãng

Mẫu bàn làm việc thông minh dễ dàng điều chỉnh độ cao

Các mẫu bàn nâng hạ thông minh xu hướng nhất năm 2023

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay, các mẫu bàn nâng hạ thông minh ngày càng đa dạng, hỗ trợ nhiều cho người dùng ở nhiều lĩnh vực làm việc khác nhau. Bên cạnh đó, nó còn sở hữu cho mình tính năng ưu việt và thiết kế đẹp mắt, mang lại sự tiện lợi và hiệu quả cao trong công việc của mọi người. Vì vậy, bạn có thể tham khảo là một số mẫu mã bàn nâng hạ dưới đây để biết thêm về nó.

Bàn Nâng Hạ Thông Minh Cao Cấp, Chính Hãng

Độc đáo với bàn nâng hạ chiều cao hai tầng

1. Mẫu bàn nâng hạ hiện đại cho nhân viên văn phòng

Mẫu bàn nâng lên hạ xuống trong văn phòng là lựa chọn hoàn hảo để tăng khả năng làm việc và sức khỏe cho nhân viên. Mẫu bàn này còn tích hợp nhiều tính năng thông minh khác như cổng sạc USB, kệ giữ điện thoại, đồng hồ hiển thị thời gian và thêm nhiều không gian lưu trữ tiện lợi khác. Với thiết kế hiện đại và tối giản, bàn nâng hạ hiện đại cho nhân viên văn phòng sẽ làm tăng năng suất và tạo sự thoải mái cho người sử dụng.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bàn Nâng Hạ Thông Minh Cao Cấp, Chính Hãng

Bàn thông minh nâng hạ có bánh lăn

Bàn Nâng Hạ Thông Minh Cao Cấp, Chính Hãng

Màu đen mạnh mẽ cho mẫu bàn nâng động cơ hai trụ

2. Ấn tượng với mẫu bàn gaming thông minh 

Mẫu bàn gaming nâng hạ độ cao là một lựa chọn hoàn hảo đặc biệt cho giới game thủ. Với chân bàn nâng hạ được thiết kế thông minh, cho phép người sử dụng điều chỉnh độ cao từ 60cm đến 125cm. 

Bàn Nâng Hạ Thông Minh Cao Cấp, Chính Hãng

Bàn gaming hỗ trợ nâng lên hạ xuống tiện lợi

Bàn Nâng Hạ Thông Minh Cao Cấp, Chính Hãng

Chân bàn chữ Z dễ dàng gấp gọn

Bàn còn có độ rộng rãi phù hợp với mọi không gian và được thiết kế từ chất liệu chịu lực cao đảm bảo độ ổn định và độ bền tốt. Ngoài ra, chúng còn trang bị cổng sạc USB và hệ thống đèn LED độc đáo giúp người chơi game tận hưởng trò chơi với ánh sáng lung linh.

3. Bàn nâng hạ thủy lực cao cấp được ưa chuộng hiện nay

Bàn nâng hạ thủy lực (hoặc còn gọi là bàn nâng cơ khí hoặc kiểu xếp) là một thiết bị được sử dụng để nâng hạ hàng hóa, máy móc và các sản phẩm nguyên khối. Với mẫu bàn nâng này, chúng có đa dạng kích thước từ bàn nâng hạ mini đến bàn có kích thước lớn tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng.

Bàn Nâng Hạ Thông Minh Cao Cấp, Chính Hãng

Bàn nâng thủy lực kích thước lớn trong công nghiệp

Bàn Nâng Hạ Thông Minh Cao Cấp, Chính Hãng

Mẫu bàn nâng mini màu đỏ chắc chắn

Thiết bị này sử dụng bơm thủy lực để đẩy chất lỏng tới các thanh xilanh, từ đó nâng hoặc hạ mặt bàn theo ý muốn của người sử dụng. Bàn nâng thủy lực được thiết kế với nguyên lý hoạt động đơn giản nhưng hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực của người sử dụng khi thực hiện các công việc nâng hạ hàng hóa lớn hoặc nặng.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Mua bàn nâng hạ cao cấp, chất lượng tại Tin Home

Nếu bạn đang băn khoăn khi phải đi tìm và lựa chọn các nhà cung cấp bàn nâng hạ thông minh giá rẻ, chất lượng. Thì bạn đừng lo, TinHome sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho dành cho bạn. 

Bàn Nâng Hạ Thông Minh Cao Cấp, Chính Hãng

Bàn làm việc chữ L nâng hạ với tiện ích thông minh

Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đa dạng sản phẩm và mẫu mã từ tủ bếp, tủ quần áo đến các thiết bị làm việc như bàn nâng hạ, bàn gỗ làm việc,… Ngoài ra, chúng tôi còn cam kết mang đến cho Quý khách hàng sự hỗ trợ và tư vấn tận tình nhất.

Hãy đến với đơn vị thiết kế thi công nội thất TinHome để trải nghiệm và sở hữu sản phẩm bàn nâng hạ thông minh chất lượng nhất!