Hiển thị 1–18 của 57 kết quả

Tủ Kệ Tivi

Tủ Tivi TTV-011

In stock

4.860.000 5.346.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-011
Trọng lượng 80 kg
Kích thước 200 × 39 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-012

In stock

4.770.000 5.247.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-012
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 218 × 30 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-013

In stock

3.690.000 4.059.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-013
Trọng lượng 80 kg
Kích thước 150 × 30 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-014

In stock

7.470.000 8.217.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-014
Trọng lượng 85 kg
Kích thước 180 × 40 × 39 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-015

In stock

6.300.000 6.930.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-015
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 250 × 40 × 39 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-016

In stock

4.365.000 4.801.500 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-016
Trọng lượng 80 kg
Kích thước 180 × 40 × 42 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-017

In stock

6.030.000 6.633.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-017
Trọng lượng 80 kg
Kích thước 167 × 40 × 43 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-018

In stock

6.525.000 7.177.500 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-018
Trọng lượng 80 kg
Kích thước 183 × 35 × 42 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-021

In stock

4.185.000 4.603.500 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-021
Trọng lượng 90 kg
Kích thước 170 × 35 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-022

In stock

4.590.000 5.049.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-022
Trọng lượng 90 kg
Kích thước 180 × 40 × 48 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-023

In stock

3.645.000 4.009.500 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-023
Trọng lượng 90 kg
Kích thước 140 × 32 × 57 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-024

In stock

3.150.000 3.465.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-024
Trọng lượng 80 kg
Kích thước 130 × 32 × 42 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-025

In stock

4.410.000 4.851.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-025
Trọng lượng 90 kg
Kích thước 190 × 40 × 48 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-026

In stock

4.500.000 4.950.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-026
Trọng lượng 80 kg
Kích thước 170 × 32 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-027

In stock

1.440.000 1.584.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-027
Trọng lượng 80 kg
Kích thước 140 × 30 × 55 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-028

In stock

3.285.000 3.613.500 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-028
Trọng lượng 80 kg
Kích thước 140 × 30 × 55 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-029

In stock

4.680.000 5.148.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-029
Trọng lượng 80 kg
Kích thước 183 × 40 × 45 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Tivi TTV-030

In stock

4.680.000 5.148.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TTV-030
Trọng lượng 90 kg
Kích thước 180 × 40 × 45 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

200+ Mẫu Kệ Tivi Treo Tường Phòng Khách, Tủ Tivi Gỗ Đẹp

Kệ tivi gỗ là một món đồ nội thất không thể thiếu để tạo nên tổng thể một ngôi nhà hoàn chỉnh, khang trang. Các mẫu kệ tivi đẹp không chỉ giúp tô điểm không gian thêm sang trọng mà còn có tác dụng bảo vệ tivi an toàn, không bị rơi vỡ. Trong bài viết này, Công ty nội thất TinHome sẽ giới thiệu đến các bạn các mẫu kệ tivi treo tường đẹp nhất hiện nay.

Tủ Kệ Tivi Gỗ Phòng Khách Là Gì?

Kệ tivi là món đồ nội thất gỗ được thiết kế riêng cho việc đặt tivi lên. Tủ tivi phòng khách  được làm chủ yếu từ vật liệu gỗ công nghiệp hoặc gỗ tự nhiên như các loại gỗ óc chó, gỗ thông,….

Tủ tivi phong khách là một trong các tủ trang trí phòng khách quen thuộc với mọi gia đình. Hầu như nhà nào có sử dụng tivi thì đều cần tới kệ tủ để giúp bảo vệ tivi khỏi rơi vỡ. Những mẫu kệ tivi hiện đại đẹp thường được đặt ở phòng khách, phòng ngủ. Để đem tới sự thoải mái cho người xem, bạn nên bố trí và lựa chọn hướng đặt tivi phù hợp.

Các Loại Kệ Tivi Gỗ Phòng Khách Phổ Biến 

Trên thị trường có nhiều mẫu tủ đựng tivi với nhiều chất liệu khác nhau như gỗ tự nhiên, kính, nhựa. Tùy theo nhu cầu và sở thích của mình mà bạn có thể chọn một trong các chất liệu trên. Thông thường, kệ tivi gỗ kiểu hiện đại được nhiều người yêu thích hơn.

Hiện nay có nhiều loại kệ tivi giá rẻ dùng để dưới đất, treo tường,…Vậy những kệ tivi gỗ đơn giản đó có chức năng, hình dáng như sau:

1/ Kệ Tivi Treo Tường Phòng Khách Hiện Đại

Mẫu kệ tivi treo tường giúp tiết kiệm diện tíchKệ TV treo tường phòng khách là một trong những loại kệ tivi hiện đại được thiết kế để trưng bày màn hình tivi thay thế cho các loại kệ tivi gỗ đẹp truyền thống khác. Khi sử dụng tủ kệ tivi treo tường sẽ bao gồm những ưu điểm sau:

 • Thiết kế hiện đại: Kệ tivi treo tường mang trong minh thiết kế hiện đại, đẹp, đơn giản từ các vật liệu như gỗ, nhôm kính,…có đa dạng màu sắc giúp bạn dễ dàng lựa chọn
 • Tiết kiệm không gian: Với hình tivi treo tường sẽ giúp bạn tiết kiệm không gian phòng khách. Bạn có thể treo kệ tivi lên tường mà không phải dùng bất cứ vật dụng gì để đỡ dưới chân.
 • Trưng bày trang trí: Ngoài chức năng đặt tivi lên thì kệ tivi gỗ treo tường cũng được ứng dụng để trưng bày các đồ decor trang trí.
 • Đi dây ẩn: Các kệ TV gỗ treo tường ngoài chức năng trang trí, tiết kiệm diện tích thì các kệ tivi hiện đại này còn được dùng để ẩn dây điện, dây cáp giúp khu vực phòng khách trở lên gọn gàng và sạch sẽ.

2/ Kệ Tivi Phòng Khách Để Sàn

Kệ TV phòng khách để sàn là một lựa chọn phổ biến cho những người muốn có không gian lưu trữ rộng rãi cho các thiết bị điện tử và vật trang trí, và cũng muốn tận dụng không gian sàn nhà. Dưới đây là một số điểm nổi bật về kệ TV phòng khách để sàn:

Kệ tivi phòng khách để sàn là một trong những loại kệ tivi có thiết kế to, chắc chắn hơn các loại kệ tivi treo tường. Loại kệ để tivi dưới sàn chỉ có 1 nhược điểm duy nhất là không thể tận dụng được tối đa không gian dưới sàn nhà. Dưới đây, TinHome sẽ giới thiệu chi tiết hơn về các ưu điểm của tủ để tivi sàn:

 • Tối ưu không gian lưu trữ: Loại kệ tivi để sàn thường to hơn tủ tivi treo tường nên không gian lưu trữ của tủ vách tivi sẽ to hơn, chắc chắn hơn. Giúp bạn có thêm được nhiều không gian để đặt các vật dụng decor, trang trí.
 • Đa dạng mẫu mã, thiết kế: Kệ TV để sàn có nhiều thiết kế và kiểu dáng khác nhau để phù hợp với phong cách trang trí của bạn. Bạn có thể chọn từ các lựa chọn hiện đại, truyền thống, cổ điển, hoặc tùy chỉnh theo sở thích cá nhân.
 • Dễ trang trí: Mặc dù không thể tận dụng tối ưu không gian dưới sàn nhưng việc tăng diện tích lưu trữ của kệ để tivi dưới sàn giúp bạn có thể trang trí các vật dụng khách như sách, cây gỗ, tượng, tranh Canvas để tạo điểm nhấn cho căn phòng
 • Di chuyển linh động: Tùy vào thiết kế của tủ kệ tivi hiện đại để sàn có bánh xe hoặc không bánh xe. Nhưng điểm chung duy nhất của loại để sàn này là tính động, tiện dụng có thể dễ dàng di chuyển để ở bất cứ khu vực nào mà không phải suy nghĩ quá nhiều.
 • Dễ dàng lắp đặt: Kệ gỗ tivi thường được các cửa hàng, xưởng sản xuất nội thất lắp đặt sẵn và bạn chỉ việc mua về đặt vào vị trí hợp là có thể sử dụng được ngay.

3/ Kệ Tivi Gỗ Kết Hợp Tủ Sách

Mẫu kệ tivi hiện đại dễ dàng kết hợp với mọi không gianKệ TV gỗ kết hợp tủ sách là một thiết kế đa năng, kết hợp giữa không gian lưu trữ cho truyền hình và các thiết bị điện tử với không gian lưu trữ cho sách và vật trang trí. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và sự tiện ích trong trang trí nội thất phòng khách. Dưới đây là một số điểm nổi bật về kệ TV gỗ kết hợp tủ sách:

Tủ kệ tivi đẹp kết hợp tủ sách gỗ là một trong những thiết kế hiện đại, tiện ích nhất hiện nay. Đây là một cách kết hợp mang tính đột phá nhưng vẫn đảm bảo được độ thẩm mỹ, tối ưu công năng cho khu vực vách tivi. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng xem các điểm nổi bậc của hệ kệ tivi phòng khách đẹp kết hợp tủ sách sau:

 • Tăng không gian lưu trữ: Việc bạn sử dụng kệ tivi gỗ đơn giản kết hợp tủ đựng sách đã giúp bạn tăng lên gấp đôi không gian lưu trữ mà không cần phải mua quá nhiều các hệ tủ, kệ khác.
 • Kết hợp khu vực tivi và sách: Trải qua hàng giờ đồng hồ xem tivi, việc lựa chọn cho mình 1 quyền sách để đọc cũng là 1 cách giải trí mang tính nhân văn. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn quyển sách mình muốn đọc và xem những chương trình truyền hình cùng 1 lúc.
 • Dễ trang trí, decor: các  Tủ tivi hiện đại được tăng tối đa không gian lưu trữ phòng khách giúp bạn có thêm nhiều vị trí để xắp xếp vật dụng trang trí, sách, hinh ảnh, máy chơi game Playstation,….

4/ Kệ Tivi Gỗ Cánh Kính

Kệ tivi gỗ cánh kính đẹp, sang trọng đang được ứng dụng rất nhiều trong việc tạo điểm nhấn cho khu vực phòng khách. Các loại kệ tủ tivi cánh kính phòng khách thường được dùng để:

 • Trang Trí: Kệ tivi phòng khách sử dụng cánh kính thường được thiết kế theo phòng cách hiện đại, sang trong bởi sự kết hợp giữa gỗ và kính. Sự kết hợp này góc phần tạo nên một không gian tủ tivi đơn giản nhưng cực kì tinh tế.
 • Cảm Giác Thông Thoáng: Việc sử dụng cánh kính cho hệ vách tivi cho người đối diện được tầm nhìn xuyên suốt qua cánh tủ, kết hợp với ánh sáng đèn led tạo cảm giác bóng bẩy, sáng sủa cho căn phòng.

Kệ Tivi Gỗ Phòng Khách Làm Bằng Vật Liệu Gì?

Tủ kệ để tivi phòng khách thường được làm bằng 2 loại gỗ chủ đạo đó là tủ tivi gỗ tự nhiên và tủ tivi gỗ công nghiệp Nhờ sự phát triển mạnh mẽ nên các loại vật liệu gỗ ngày nay đều có sự đa dạng về màu sắc, chất liệu nên các kiến trúc sư, gia chủ có thể dễ dàng lựa chọn, phối màu theo sở thích của mình

Mỗi một loại vật liệu gỗ đều sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng của nó. Vậy những đặc tính riêng biệt của các loại tủ tivi gỗ đó là:

1/ Kệ Tivi Gỗ Tự Nhiên Đơn Giản

Kệ tivi chất liệu gỗ tự nhiên bền bỉCác loại tủ kệ tivi phòng khách sử dụng các loại gỗ tự nhiên phổ biến như gỗ sồi, gỗ thông, gỗ teak, cẩm lai,….Mỗi loại gỗ sẽ có những tính năng, đặc điểm, vân gỗ, màu sắc, khác nhau.

Để làm ra các tủ tivi gỗ phòng khách đòi hỏi người thợ phải khéo léo, kinh nghiệm, tay nghề lâu năm mới cho ra được những sản phẩm có hình dáng đẹp, chất lượng sắc nét. Đó là lý do tại sao các sản phẩm kệ tivi gỗ thường có giá thành cao hơn nhiều so với các loại kệ tivi bằng gỗ khác.

2/ Kệ Tivi Gỗ Công Nghiệp

Ngày nay, các sản phẩm nội thất bằng gỗ công nghiệp được sử dụng phổ biến và rộng rãi hơn và trở thành đối thù đáng gờm so với gỗ tự nhiên.

Loại kệ gỗ tivi công nghiệp giá rẻ ngày càng được ưa chuộng, phổ biến hơn là do chất lượng gỗ tốt, màu sắc đa dạng, thi công, lắp đặt nhanh, giá thành rẻ nên phù hợp cho nhu cầu của rất nhiều khách hàng khác nhau.

3. Kệ Tivi Gỗ Nhựa Đài Loan 

Kệ tivi gỗ nhựa Đài Loan hiện nay cũng đang là 1 giải pháp nội thất mới được rất nhiều khách hàng tin dùng. Kệ tivi nhựa thường có đặc tính chống nước, giá thành rẻ, dễ dàng di chuyển các khu vực khác trong nhà.

4/ Tủ Kệ Tivi Kính

Tủ kệ tivi kính là một trong những loại kệ tivi có thiết kế sang trọng bởi sự trong suốt của kính giúp cho khu vực phòng khách trở nên thoáng hơn.

Kệ tivi kính có khả năng chịu lực tốt nên gia chỉ có thể thoải mái bài trí, sắp xếp đồ dùng lên bề mặt mà không lo chúng bị nứt vỡ. Tất nhiên vì chất liệu được làm bằng kính nên bạn nên hạn chế những tác động mạnh lên bề mặt.

Kích Thước Kệ Tivi Tiêu Chuẩn

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì việc sở hữu cho mình một mẫu kệ tivi gỗ hiện đại là điều không thể thiếu. Món đồ này không chỉ giúp không gian sống của bạn thêm đầy đủ, tiện nghi mà còn tăng thêm tính thẩm mỹ cho tổng thể ngôi nhà. Một điều bạn cần lưu ý trước khi mua tủ tivi đó là chú ý đến kích thước. 

Nhiều người thường chỉ quan tâm đến mẫu mã, màu sắc, chất liệu mà bỏ qua yếu tố này. Và cuối cùng mua về lại không phù hợp với diện tích của căn phòng gây ảnh hưởng không nhỏ đến tổng thể không gian sống.

Dưới đây là một số kích thước kệ tivi chuẩn mà bạn có thể tham khảo:

1/ Kích Thước Kệ Tủ Tivi Đẹp, Hiện Đại

Các mẫu kệ tủ tivi hiện đại có thiết kế khá đơn giản, vừa thanh lịch vừa sang trọng. Loại kệ này thích hợp sử dụng với không gian nhỏ như chung cư, căn hộ nhỏ, nhà phố.

Kích thước của kệ tivi hiện đại thường có chiều cao 50 – 60cm, chiều rộng 40 – 45cm, kích thước chiều dài sẽ phụ thuộc vào không gian.

2/ Kích Thước Kệ Tủ Tivi Cổ Điển, Tân Cổ Điển

Với mẫu kệ tủ ti vi này thường có chiều cao 60 – 75cm, chiều rộng 45 – 70cm và chiều cao cũng tùy theo từng không gian.

3/ Kích Thước Kệ Tivi Treo Tường

Đối với kệ tivi treo tường, kích thước chiều dài và chiều rộng sẽ tùy thuộc vào không gian. Chiều cao của kệ thường rơi vào khoảng 25 – 35cm. 

Một lưu ý dành cho bạn đó là không nên treo kệ tivi quá thấp và cách mặt đất 60 – 70cm để tạo sự cân xứng hài hòa cho tổng thể căn phòng.

Hướng dẫn đặt tivi đúng chuẩn phong thủy

Khi mua kệ tivi về thì chúng ta phải xem hướng đặt sao cho phù hợp với phong thủy. Đặt tivi đúng hướng sẽ mang lại sự may mắn, tiền tài, vận khí tốt cho gia chủ. Dưới đây, chúng tôi xin gợi ý một số cách bố trí tivi phù hợp như sau:

 • Theo quan niệm phong thủy thì việc đặt tivi theo hướng đối diện của người ngồi được xem là đúng. Bởi mục đích của việc mua tivi về là để xem do đó, đặt theo hướng này sẽ giúp người xem dễ dàng theo dõi được nội dung đồng thời đón nhận năng lượng từ chỗ ngồi mang lại.
 • Đặt kệ tivi ở vị trí thoáng mát, dễ tản nhiệt
 • Không nên đặt tivi trước bức tường góc cạnh, trước cửa sổ, ô cửa số hoặc tường bị phân cách.

Mua Tủ Kệ Tivi Gỗ, Kệ Tivi Treo Tường Ở Đâu?

Hiện nay có nhiều đơn vị thi công và thiết kế nội thất, cung cấp nhiều mẫu kệ tivi gỗ đẹp, hiện đại. Tuy nhiên, việc lựa chọn được một đơn vị uy tín đảm bảo được chất lượng sản phẩm đặc biệt là có giá thành tốt thì không phải là một điều đơn giản.

TinHome là thương hiệu nội thất uy tín với nhiều năm kinh nghiệm, đã phục vụ hàng trăm, hàng nghìn khách hàng. Chúng tôi đem đến cho bạn những mẫu kệ tivi treo tường hiện đại được làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Không chỉ có sự đa dạng về mẫu mã, màu sắc, TinHome còn đảm bảo giá thành tốt nhất để giúp mọi người tiết kiệm chi phí.

Lời kết

Kệ tivi gỗ là một món đồ nội thất quan trọng để giúp không gian sống thêm tiện nghi, hiện đại. Ngoài những món đồ nội thất cơ bản như bàn làm việc, tủ quần áo, tủ kệ đầu giường, …thì kệ tivi treo tường cũng là sản phẩm không thể thiếu.

Những món đồ nội thất này giúp điểm tô không gian ngôi nhà thêm khang trang, hiện đại đồng thời cũng thể hiện được tính thẩm mỹ cho tổng thể không gian. TinHome đang có nhiều ưu đãi cho khách hàng mua hàng hôm nay, nhanh tay liên hệ đến hotline 0908.391.297 – 0939.648.099 để được tư vấn và nhận chương trình khuyến mãi mới nhất.