Hiển thị 1–18 của 29 kết quả

Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Đá

Tấm Nano 3D TON-W18

In stock

340.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa Giả Đá Ốp Tường TON-W21

In stock

320.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W21
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa Giả Vân Đá TON-W17

In stock

340.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa Ốp Tường TON-W20 Giả Đá

In stock

340.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W20
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa TON-W19 Vân Đá

In stock

340.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W19
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa TON-W23 Vân Đá

In stock

320.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W23
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa TON-W24 Vân Đá

In stock

320.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W24
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa TON-W25 Vân Đá

In stock

320.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W25
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa TON-W26 Vân Đá

In stock

320.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W26
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa TON-W27 Vân Đá

In stock

320.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W27
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa TON-W28 Vân Đá

In stock

320.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W28
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa TON-W30 Vân Đá

In stock

320.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W30
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa Vân Đá TON-W11

In stock

340.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa Vân Đá TON-W14

In stock

340.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa Vân Đá TON-W15

In stock

340.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa Vân Đá TON-W16

In stock

340.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Ốp Giả Đá TON-W22

In stock

320.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W22
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Ốp Nano TON-W13

In stock

340.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TON-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 244 × 3 × 122 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Đá PVC, Nano Giả Đá | Miễn Phí Lắp Đặt

Bạn đang tìm kiếm một vật liệu trang trí nội thất ấn tượng và tiện ích? Hãy cùng khám phá về tấm nhựa ốp tường, một lựa chọn phổ biến trong việc tạo điểm nhấn và thay đổi không gian sống. Từ tính thẩm mỹ đa dạng đến khả năng dễ dàng lắp đặt và bảo trì, tấm nhựa ốp tường mang đến sự tiện lợi và hiệu quả cho việc trang trí nội thất.

Hãy đọc tiếp để khám phá thêm về nhựa ốp tường và lợi ích mà nó mang lại cùng nội thất TinHome!

Tìm hiểu thế nào là tấm nhựa ốp tường

Tấm nhựa ốp tường là vật liệu được sử dụng trong thiết kế trang trí và có chức năng bảo vệ các bề mặt tường. Thay vì sử dụng các vật liệu truyền thống như gạch, đá tự nhiên hoặc gỗ, loại ốp tường này được làm từ nhựa PVC (Polyvinyl Chloride) hoặc các hợp chất nhựa khác. 

Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Đá PVC, Nano Giả Đá

Những tấm nhựa ốp tượng nhiều màu sắc bắt mắt

Đây là một lựa chọn phổ biến trong thiết kế nội thất do tính thẩm mỹ, đa dạng về màu sắc và hoa văn, cũng như tính năng chống thấm nước và dễ dàng bảo trì.Sau đây là những thông tin về đặc điểm và cấu tạo giúp bạn hiểu rõ hơn thế nào nhựa ốp tường.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

1. Đặc điểm của nhựa ốp tường

Một vài đặc điểm nổi bật của tấm ốp tường như:

Thiết kế nhẹ nhàng: Sản phẩm ốp tường nhựa được thiết kế với trọng lượng nhẹ, giúp dễ dàng lắp đặt và vận chuyển.

Đa dạng về mẫu mã: Các loại nhựa ốp tường thường nhiều mẫu mã, vân và chất liệu khác nhau để phù hợp với phong cách và ý tưởng trang trí nội thất của bạn.

Khả năng chống thấm nước: Tấm nhựa ốp tường có khả năng chống thấm nước, ngăn ngừa sự thâm nhập của nước và độ ẩm vào bên trong tường, giúp bảo vệ cấu trúc và độ bền của tường.

Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Đá PVC, Nano Giả Đá

Đa dạng mẫu mã từ giả vân đá đến giả gỗ

2. Cấu tạo của tấm ốp nhựa tường PVC

Lớp nhựa bảo vệ: Là lớp bên ngoài của tấm ốp tường pvc, có chức năng bảo vệ bề mặt khỏi va đập, trầy xước và chống thấm nước.

Lớp nhựa vân đá: Đây là lớp mặt trước của tấm nhựa ốp tường, được thiết kế với hoa văn và màu sắc tương tự như đá tự nhiên. Lớp nhựa vân đá tạo nên vẻ đẹp tự nhiên và chân thực cho tấm ốp tường.

Lớp cốt nhựa: Là lớp bên trong của tấm ốp tường, cung cấp độ bền và độ cứng cho sản phẩm. Lớp cốt nhựa giúp tấm nhựa ốp tường giữ được hình dạng và kích thước ổn định trong quá trình sử dụng.

Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Đá PVC, Nano Giả Đá

Ốp tường nhựa giả đá Mosaic đầy phong cách

Những mẫu nhựa ốp tường vân đá PVC, Nano giả đá trên thị trường

Dưới đây là những mẫu ốp tường đẹp được nội thất TinHome cập nhật mới nhất hãy theo chân chúng tôi khám phá và tham kháo các mẫu hót nhất hiện nay nhé.

1. Tấm nhựa ốp tường Nano

Tấm ốp tường Nano là một loại tấm nhựa ốp tường được sản xuất với công nghệ Nano tiên tiến. Đặc điểm nổi bật của tấm ốp tường Nano là khả năng tái tạo và tái chế cao, đồng thời mang lại vẻ đẹp tự nhiên và hiện đại cho không gian nội thất.

Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Đá PVC, Nano Giả Đá

Những tấm ốp tường Nano với nhiều mẫu mã đa dạng

Với công nghệ Nano, bề mặt của tấm ốp tường được xử lý một cách tinh vi, tạo ra các hạt Nano nhỏ gọn. Nhờ đó, tấm ốp tường Nano có khả năng tự làm sạch và chống bám bẩn tốt, giúp giữ cho bề mặt luôn mới mẻ và sáng bóng. Việc vệ sinh và bảo dưỡng tấm ốp tường Nano trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian.

Một điểm mạnh của tấm ốp tường Nano là khả năng chống thấm và chống ẩm cao. Đồng thời, khả năng chống trầy xước giúp bề mặt tấm ốp tường luôn bền đẹp và không bị tổn hại trong quá trình sử dụng hàng ngày. Với những ưu điểm vượt trội như vậy, tấm ốp tường Nano là lựa chọn hoàn hảo để tạo điểm nhấn và nâng cao giá trị trang trí cho không gian nội thất của bạn.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

2. Tấm ốp tường nhựa giả đá

Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và thiết kế tỉ mỉ đã cho ra đời những mẫu tấm nhựa ốp tường giả đá vô cùng đa dạng và phong phú. Bạn có thể lựa chọn giữa các mẫu vân đá truyền thống như đá cẩm thạch, đá hoa cương, hay những mẫu vân đá hiện đại và sang trọng như mạch núi, vân đá hoa văn. Mỗi mẫu vân đều mang đến một sự độc đáo và cá nhân hóa cho không gian trang trí của bạn.

Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Đá PVC, Nano Giả Đá

Các mẫu nhựa ốp tường giả đá độc đáo

Tấm ốp tường giả đá không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng mà còn mang lại nhiều lợi ích. Với đặc tính nhẹ nhàng, dễ dàng lắp đặt và bảo trì, bạn có thể sử dụng làm ốp tường phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp hay phòng làm việc ở vị trí phía sau bàn làm việc của bạn. Bề mặt của tấm ốp tường giả đá cũng dễ dàng vệ sinh và không thấm nước, giúp bảo tồn độ bền và vẻ đẹp của sản phẩm trong thời gian dài.

Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Đá PVC, Nano Giả Đá

Tường phòng ngủ được ốp bằng ốp giả đá marble sang trọng

3. Tấm nhựa ốp tường giả gỗ

Nhựa ốp tường giả gỗ là một lựa chọn phổ biến để thêm vẻ đẹp tự nhiên và một chút ấm áp vào trong ngôi nhà của bạn. Với thiết kế và kết cấu giống gỗ thật, tấm ốp tường mang lại sự gần gũi và ấm cúng cho không gian sống.

Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Đá PVC, Nano Giả Đá

Ốp tường nhựa giả gỗ với nhiều hoa văn và màu sắc để chọn lựa

Một trong những đặc điểm nổi bật của ốp tường nhựa giả gỗ là tính thẩm mỹ cao. Nhờ vào công nghệ in ấn tiên tiến, tấm ốp tường giả gỗ có thể tái tạo chân thực vẻ đẹp và vân gỗ tự nhiên một cách chân thật. Điều này giúp tạo nên không gian trang trí ấn tượng và gần gũi với thiên nhiên.

Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Đá PVC, Nano Giả Đá

Phòng khách với phần tường được ốp bằng nhựa ốp tường giả gỗ đầy chân thật

Tấm nhựa ốp tường giả gỗ cũng có khả năng cách âm và cách nhiệt, giúp cải thiện chất lượng không gian sống. Nó có thể giảm tiếng ồn từ bên ngoài và tạo ra một môi trường yên tĩnh, êm ái trong nhà. Đồng thời, tính năng cách nhiệt giúp điều chỉnh nhiệt độ và tiết kiệm năng lượng, mang lại sự thoải mái và tiết kiệm chi phí cho gia đình.

4. Tấm nhựa ốp tường 3D

Tấm nhựa ốp tường 3D là một lựa chọn trang trí nội thất độc đáo và sáng tạo. Với hiệu ứng 3D đặc biệt, nhựa ốp tường 3D tạo ra sự sống động và mô phỏng các hình ảnh, mẫu vân, hoặc các yếu tố không gian khác để tạo nên một trải nghiệm trực quan đặc biệt cho người nhìn.

Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Đá PVC, Nano Giả Đá

Nhựa ốp tường 3D chính là xu hướng thiết kế của những năm gần đây

Đặc điểm chính của nhựa ốp tường 3D là khả năng tái tạo các hình ảnh, mẫu vân và chi tiết với độ sắc nét và độ chân thực cao. Tấm nhựa này thường được làm từ các chất liệu như PVC hoặc PE, mang lại độ bền và độ linh hoạt cho việc sử dụng. Các mẫu vân và hình ảnh trên tấm ốp tường 3D có thể là những cảnh quan tự nhiên, các họa tiết trừu tượng, hoặc các hình ảnh và họa tiết độc đáo tùy thuộc vào sự lựa chọn và phong cách trang trí của bạn.

Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Đá PVC, Nano Giả Đá

Ốp tường 3D sẽ mang đến vẻ đẹp nghệ thuật cho không gian sống của bạn

Với tấm nhựa ốp tường 3D, bạn có thể tạo ra không gian sống phong cách và độc đáo, ví dụ như sử dụng nhựa ốp tường 3D kết hợp với bộ bàn ghế, tủ trang trí sẽ làm cho không gian phòng khách của bạn thêm phần sang trọng và tinh tế. Tận hưởng trải nghiệm trực quan độc đáo và tạo điểm nhấn nghệ thuật cho ngôi nhà của bạn. 

Lợi ích của việc sử dụng ốp tường nhựa trong thiết kế nội thất

Việc sử dụng ốp tường nhựa trong thiết kế nội thất mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc áp dụng vật liệu này: Đặc biệt ốp tường nhựa có khả năng cách nhiệt và cách âm, giúp cải thiện chất lượng không gian sống và nhiều lợi ích hãy cùng TinHome điểm qua nhé.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

1. Tính thẩm mỹ

Ốp tường nhựa đa dạng màu sắc, hoa văn và kiểu dáng, giúp tạo nên không gian nội thất ấn tượng và đẹp mắt. Bạn có thể tùy chọn phong cách trang trí phù hợp với sở thích và phong cách cá nhân của mình.

2. Đa dạng về vân và chất liệu

Tấm ốp nhựa tường có thể tái tạo vân đá tự nhiên, vân gỗ, vân đá nhân tạo và nhiều họa tiết trừu tượng khác. Điều này giúp tạo ra vẻ đẹp và sự chân thực tương tự như các vật liệu tự nhiên mà không cần sử dụng đến gạch, đá hoặc gỗ thật.

3. Giá cả hợp lý 

So với các vật liệu trang trí truyền thống như đá tự nhiên, gỗ thật, những tấm nhựa ốp tường có giá cả phải chăng và tiết kiệm chi phí. Bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp và tính năng của các vật liệu tự nhiên mà không cần phải đầu tư quá nhiều tài chính.

4. Dễ dàng trong công việc lắp đặt và bảo trì về sau

Nhựa ốp tường mang đến sự dễ dàng lắp đặt và bảo trì. Với thiết kế nhẹ nhàng, bạn có thể tự lắp đặt hoặc nhờ sự hỗ trợ từ các nhà thầu chuyên nghiệp. Việc lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng giúp tiết kiệm thời gian và công sức. 

Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Đá PVC, Nano Giả Đá

Đặc điểm dễ dàng vệ sinh nên có thể sử dụng nhựa ốp tường cho không gian phòng tắm

Bên cạnh đó, bề mặt mịn màng và không thấm nước của tấm nhựa ốp tường cũng giúp việc vệ sinh và bảo trì trở nên dễ dàng. Bạn chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ nước và chất tẩy rửa nhẹ để làm sạch, không cần sử dụng các chất tẩy rửa mạnh hoặc chà xát mạnh. Điều này giúp bảo tồn độ bền và vẻ đẹp của sản phẩm trong thời gian dài.

Tinhome – Đơn vị cung cấp tấm nhựa ốp tường với giá cả hợp lí

Tinhome là một đơn vị chuyên cung cấp tấm nhựa ốp tường với giá cả hợp lí và đáng tin cậy. Với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực trang trí nội thất, Tinhome cung cấp các dịch vụ tư vấn thi công, thiết kế và cung cấp các sản phẩm nội thất đa dạng.

Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Đá PVC, Nano Giả Đá

Ốp tường nhựa đem lại nhiều sự tiện nghi cho người sử dụng

Đối với giá tấm nhựa ốp tường, thị trường hiện nay có sự đa dạng với mức giá khác nhau. Tuy nhiên, Tinhome cam kết mang đến giá cả hợp lí, cạnh tranh và phù hợp với chất lượng sản phẩm. Bạn có thể yên tâm về mức giá cũng như sự đáng tin cậy của Tinhome trong việc cung cấp nhựa ốp tường.

Tấm Nhựa Ốp Tường Vân Đá PVC, Nano Giả Đá

Với tấm nhựa ốp tường bạn có thể sở hữu thiết kế trong mơ mà không tốn quá nhiều chi phí

Công ty Tinhome không chỉ cung cấp tấm nhựa ốp tường mà còn có sẵn các sản phẩm và vật liệu trang trí nội thất khác như bàn ghế, bàn làm việc, ghế thái công học và nhiều hơn nữa. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu về xu hướng thiết kế nội thất sẽ hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn các sản phẩm phù hợp với không gian sống của bạn.

Cung cấp dịch vụ thi công, lắp đặt tấm nhựa ốp tường TinHome

Khi mua hàng tại nội thất TinHome, ngoài các sản phẩm nhựa ốp tường đầy chất lượng, thì chúng tôi còn có cung cấp dịch vụ lắp đặt nhựa ốp tường cho những khách hàng mua sản phẩm của chúng tôi. Với kinh nghiệm lâu năm và đội ngũ nhân viên lành nghề, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư vấn, thiết kế, cắt gia công và lắp đặt tấm nhựa ốp tượng cho các công trình dân dụng và thương mại. Chúng tôi cam kết sử dụng công nghệ và vật liệu tiên tiến nhất để đảm bảo tính chính xác và độ bền cao cho các sản phẩm của chúng tôi.

Bất kể bạn đang có nhu cầu tạo điểm nhấn cho không gian ngoại thất, tạo chi tiết trang trí cho nội thất hoặc thậm chí cần tạo ra các tượng trưng độc đáo, chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn. Với dịch vụ thi công lắp đặt tấm nhựa ốp tượng của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo sự hài lòng và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Ngoài dịch vụ lắp đặt nhựa ốp tường, chúng tôi còn có nhận thi công, thiết kế các công trình nhà ở, công trình giáo dục, cơ sở kinh doanh, công trình văn hóa, và nhiều dự án khác.Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ và nhận được báo giá tốt nhất cho dự án của bạn. Chúng tôi sẵn sàng làm việc cùng bạn để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Kết luận

Tấm nhựa ốp tường là một giải pháp trang trí nội thất đa năng và tiện ích. Với đặc điểm dễ dàng lắp đặt, dễ bảo trì và một loạt các mẫu mã đa dạng,nhựa ốp tường đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho việc tạo điểm nhấn và thay đổi không gian sống.

Tinhome là đơn vị cung cấp nhựa ốp tường với giá cả hợp lí và chất lượng đáng tin cậy. Với sự tư vấn, thiết kế và thi công chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp trang trí nội thất tốt nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn và báo giá chi tiết về tấm nhựa ốp tường và các sản phẩm trang trí nội thất khác.