Hiển thị 1–18 của 53 kết quả

Tủ Kệ Trang Trí

Kệ Trang Trí TT-W01

In stock

450.000 495.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W01
Trọng lượng 30 kg
Kích thước 60 × 80 × 15 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Kệ Trang Trí TT-W02

In stock

1.530.000 1.683.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W02
Trọng lượng 35 kg
Kích thước 120 × 64 × 24 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Kệ Trang Trí TT-W03

In stock

1.800.000 1.980.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W03
Trọng lượng 35 kg
Kích thước 120 × 72 × 23 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Kệ Trang Trí TT-W04

In stock

2.880.000 3.168.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W04
Trọng lượng 45 kg
Kích thước 150 × 146 × 29 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Kệ Trang Trí TT-W05

In stock

2.250.000 2.475.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W05
Trọng lượng 45 kg
Kích thước 135 × 67 × 23 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Kệ Trang Trí TT-W06

In stock

1.440.000 1.584.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W06
Trọng lượng 50 kg
Kích thước 100 × 96 × 15 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Trang Trí TT-W07

In stock

675.000 742.500 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W07
Trọng lượng 40 kg
Kích thước 60 × 107 × 15 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Trang Trí TT-W08

In stock

1.080.000 1.188.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W08
Trọng lượng 45 kg
Kích thước 130 × 90 × 15 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Trang Trí TT-W10

In stock

2.250.000 2.475.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W10
Trọng lượng 35 kg
Kích thước 120 × 67 × 26 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Trang Trí TT-W11

In stock

630.000 693.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W11
Trọng lượng 20 kg
Kích thước 24 × 25 × 90 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Trang Trí TT-W13

In stock

1.845.000 2.029.500 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W13
Trọng lượng 40 kg
Kích thước 55 × 40 × 60 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Trang Trí TT-W14

In stock

3.330.000 3.663.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W14
Trọng lượng 55 kg
Kích thước 160 × 40 × 80 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Trang Trí TT-W15

In stock

3.240.000 3.564.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W15
Trọng lượng 40 kg
Kích thước 130 × 40 × 70 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Trang Trí TT-W16

In stock

2.970.000 3.267.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W16
Trọng lượng 40 kg
Kích thước 141 × 32 × 82 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Trang Trí TT-W17

In stock

5.241.600 5.765.760 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W17
Trọng lượng 35 kg
Kích thước 120 × 41 × 77 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Trang Trí TT-W18

In stock

4.536.000 4.989.600 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W18
Trọng lượng 45 kg
Kích thước 80 × 35 × 110 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Trang Trí TT-W19

In stock

4.275.000 4.702.500 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W19
Trọng lượng 50 kg
Kích thước 115 × 40 × 135 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Tủ Trang Trí TT-W20

In stock

2.520.000 2.772.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: TT-W20
Trọng lượng 55 kg
Kích thước 85 × 80 × 40 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

200+ Mẫu Tủ Kệ Trang Trí Phòng Khách Gỗ, Sắt Đẹp [SALE 50%]

Tủ trang trí phòng khách không chỉ đem lại tính thẩm mỹ cho phòng khách nhà bạn mà nó còn có nhiều tiện ích kèm theo, giúp chủ nhân của ngôi nhà có thể tận dụng không gian phòng khách nhiều nhất có thể. Do đó, tủ kệ trang trí phòng khách là món nội thất không thể thiếu trong nhiều ngôi nhà hiện nay.

Tủ trang trí phòng khách là gì?

Tủ kệ trang trí phòng khách hay còn được biết đến với tên gọi khác là kệ trang trí phòng khách, là món nội thất được thiết kế vừa để trang trí cho phòng khách thêm phần sang trọng và hiện đại vừa là nơi lưu trữ, bày trí những vật dụng của gia chủ.

Có rất nhiều loại chất liệu dùng để tạo nên một chiếc tủ trang trí đẹp, tùy vào nhu cầu mà lựa chọn thiết kế tủ kệ trang trí phòng khách sao cho phù hợp với thẩm mỹ của bạn. 

Tại sao chúng ta lại cần tủ kệ trang trí phòng khách?

Xu hướng nhà ở hiện nay là tối ưu diện tích không gian sống sao cho đem lại nhiều tiện ích nhất, do đó tủ kệ trang trí phòng khách là sản phẩm nội thất không thể thiếu khi bắt đầu trang trí nhà cửa. Tủ trang trí phòng khách có tác dụng tạo điểm nhấn cho căn phòng, giúp phòng khách trở nên sang trọng và ấn tượng hơn. 

Điểm đặc biệt khi thiết kế kệ trang trí đẹp đó chính là có thể trưng bày và bảo quản các vật dụng trang trí như đồ keramit, đồ thủ công mỹ nghệ, sách, huy hiệu và các đồ vật khác. Giúp cho ngôi nhà bạn trông gọn gàng, ngăn nắp hơn và tránh tình trạng đồ đạc bừa bãi.

200+ Mẫu tủ kệ trang trí phòng khách đẹp?

Khi lựa chọn tủ kệ trang trí cho phòng khách, phải dựa trên rất nhiều yếu tố để có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Do đó, sản phẩm kệ tủ trang trí phòng khách cũng đa dạng chất liệu để có thể đáp ứng được nhu cầu của nhiều khách hàng khác nhau. 

Tủ trang trí phòng khách thường được làm từ những chất liệu như gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, bằng sắt, bằng kính và một số loại chất liệu khác. Sau đây là một số sản phẩm tủ kệ trang trí cho phòng khách mà bạn có thể tham khảo:

Mẫu tủ decor phòng khách bằng gỗ tự nhiên mới nhất

Tủ gỗ trang trí với chất liệu được làm hoàn toàn tự gỗ tự nhiên như gỗ sồi, gỗ mun, gỗ thông,… Các mẫu kệ gỗ trang trí phòng khách bằng gỗ tự nhiên thường có màu sắc đẹp và tự nhiên, kết cấu chắc chắn và độ bền cao. 

Các mẫu tủ trang trí bằng gỗ tự nhiên thường có kiểu dáng đơn giản, tinh tế và cổ điển. Với giá thành cao hơn so với mẫu kệ gỗ trang trí bằng gỗ công nghiệp hay các loại chất liệu khác, sản phẩm mẫu tủ kệ trang trí phòng khách bằng gỗ tự nhiên xứng đáng để đầu tư bởi sự sang trọng cũng như độ bền và đẳng cấp mà nó mang lại. 

Mẫu tủ trang trí phòng khách bằng gỗ nhân tạo

Mẫu tủ trang trí phòng khách bằng gỗ nhân tạo là sự lựa chọn của nhiều khách hàng với chi phí hợp lý và mẫu mã đa dạng. Được làm từ những chất liệu gỗ nhân tạo như MDF, HDF,  hay ván ép… Mẫu tủ trang trí bằng gỗ nhân tạo rất đa dạng về màu sắc và kiểu dáng.

Một số kiểu kệ tủ trang trí phòng khách nhân tạo được thiết kế với phủ lớp melamine, giúp tủ gỗ trang trí bền, dễ dàng vệ sinh và chống trầy xước. Do đó, các mẫu tủ gỗ trang trí đẹp này rất được lòng khách hàng khi có thể đem lại cho họ đa dạng phong cách từ đơn giản đến sang trọng với giá thành phải chăng. 

Mẫu tủ kệ sắt trang trí đẹp dành cho phòng khách

Với chất liệu sắt và được thiết kế với kiểu dáng tinh tế, hiện đại, mẫu tủ kệ sắt trang trí phòng khách phù hợp với nhiều phong cách trang trí phòng khách khác nhau. Mẫu tủ trang trí bằng sắt có thể được hoàn thiện với các màu sắc và công nghệ sơn tĩnh điện, giúp cho sản phẩm trở nên bền đẹp và phù hợp với tất cả phong cách trang trí. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những vị khách thích phong cách hiện đại, năng động. 

Mẫu tủ kính trang trí phòng khách 

Loại tủ gỗ trang trí này thường được thiết kế với kết cấu chắc chắn, kính cường lực và kiểu dáng hiện đại. Tủ kính trang trí phòng khách có thể được sử dụng để trưng bày những món đồ trang trí, giúp tăng tính thẩm mỹ và nâng cao sức sống cho căn phòng. 

Một số mẫu kệ tủ trang trí phòng khách thiết kế với kính và được bổ sung đèn LED để tạo điểm nhấn cho không gian. Ngoài các mẫu tủ kệ gỗ trang trí phòng khách, mẫu tủ kính trang trí cũng nhận được sự ưa chuộng từ nhiều khách hàng.

Tại sao nên chọn tủ kệ trang trí phòng khách tại Tinhome

Đến với nội thất Tinhome, chúng tôi có thể cam kết cho bạn, sản phẩm tủ trang trí phòng khách đầy đủ những tiêu chí sau: 

Chất lượng: Những sản phẩm tại nội thất Tinhome đều được đảm bảo chất lượng ở từng khâu sản xuất, được chọn lọc kỹ lưỡng nhằm đem lại những sản phẩm với chất lượng tốt nhất đến cho khách hàng của chúng tôi. 

Mẫu mã đa dạng: Với kho hàng lên đến hàng nghìn sản phẩm, chúng tôi tin có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của từng khách hàng, mang đến đa sự chọn lựa với nhiều phong cách khác nhau. 

Dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo: Đội ngũ chăm sóc khách hàng Tinhome luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng nhiệt tình trong quá trình lựa chọn sản phẩm. 

Chính sách bảo hành, đổi trả linh hoạt: Khi đến với Tinhome, chúng tôi đảm bảo chính sách bảo hành rõ ràng, đổi trả linh hoạt, giúp khách hàng yên tâm khi mua sắm.

Bằng khả năng chuyên môn và sự tâm huyết được đặt vào trong từng sản phẩm, Tinhome đã và đang không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm lẫn dịch vụ để mang đến cho khách hàng sản phẩm nội thất tủ trang trí phòng khách chất lượng từ nhiều loại chất liệu khác nhau như các mẫu tủ gỗ trang trí phòng khách cho đến kệ sắt trang trí đẹp, giúp không gian sống của bạn có thêm nhiều tiện ích cũng như phong cách hơn.

Kết luận

Tủ trang trí phòng khách là một món đồ nội thất phổ biến trong các gia đình. Nó có tác dụng trưng bày và bảo quản các vật dụng trang trí, góp phần tạo điểm nhấn và tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng. Nếu như bạn đang có nhu cầu lựa chọn một chiếc tủ kệ trang trí phòng khách cho ngôi nhà của bạn, hãy lựa chọn Tinhome – nơi mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng, đa dạng nhất.