Hiển thị 1–18 của 43 kết quả

Bàn, Quầy Lễ Tân

Bàn BLT-W14 Tiện Ích Phù Hợp Với Nhiều Không Gian

In stock

10.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W14
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 60 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W01

In stock

10.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 60 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W02

In stock

8.650.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 60 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W03

In stock

5.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 60 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W04

In stock

7.050.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 100 × 102 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W05

In stock

5.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 100 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W06

In stock

5.400.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 60 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W07

In stock

7.750.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 250 × 60 × 80 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W08

In stock

11.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 220 × 60 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W09

In stock

10.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 60 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W10

In stock

10.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 60 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W11

In stock

10.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W11
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 60 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W12

In stock

10.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W12
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 60 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W13

In stock

10.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W13
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 60 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W15

In stock

10.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W15
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 240 × 60 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W16

In stock

10.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W16
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 220 × 60 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W17

In stock

9.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W17
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 220 × 100 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Lễ Tân BLT-W18

In stock

11.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLT-W18
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 220 × 60 × 100 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Quầy Lễ Tân, Quầy Thu Ngân Gỗ Đẹp Hiện Đại, Giá Rẻ

Bàn quầy lễ tân được xem là vị trí tiếp xúc với khách hàng, giúp khách hàng có thể đến gần hơn với doanh nghiệp. Mà đây còn là nơi đóng vai trò tạo dựng nên thương hiệu, dấu ấn của doanh nghiệp. Một quầy lễ tân đẹp, bắt mắt sẽ luôn thu hút khách hàng, và còn tạo sự chuyên nghiệp hình ảnh của công ty. Vì thế việc lựa chọn bàn quầy lễ tân luôn được các doanh nghiệp đặc biệt chú trọng. 

Để giúp bạn có thể lựa chọn được mẫu quầy lễ tân đẹp, ấn tượng và phù hợp với nhu cầu. Trong bài viết dưới đây công ty nội thất Tinhome sẽ giới thiệu đến bạn top những mẫu bàn quầy lễ tân thu hút, giúp văn phòng làm việc của bạn trở nên sang trọng và đẳng cấp nhất. 

Tại sao bàn quầy lễ tân lại quan trọng?

Quầy lễ tân hay quầy thu ngân đều là nơi thể hiện bề ngoài, và là bộ phận không thể thiếu của một công ty. Là nơi để lại ấn tượng đầu tiên với khách hàng, vì thế đây phải là nơi được đầu tư một cách chỉnh chu. Bởi chỉ cần ấn tượng ban đầu cũng đủ để khách hàng có thể đánh giá doanh nghiệp. Ấn tượng của khách hàng sẽ ảnh hưởng lớn đến hình ảnh cũng như quá trình phát triển của công ty sau này. 

Bàn Quầy Lễ Tân, Quầy Thu Ngân Gỗ Đẹp Hiện Đại, Giá Rẻ

Tại sao bàn quầy lễ tân lại quan trọng?

Một quầy lễ tân đẹp hiện đại ngoài việc giúp doanh nghiệp tạo được thiện cảm với khách hàng. Vậy nên việc lựa chọn và trang trí khu vực lễ tân cũng đánh giá được sự chuyên nghiệp, đẳng cấp của công ty bạn. Bởi đây là nơi không chỉ nhận và xử lý các văn kiện, đơn từ mà còn là nơi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, đối tác khi đến làm việc. Vì thế đầu tư bàn quầy lễ tân còn là việc làm gắn liền với việc quảng bá và xây dựng thương hiệu của một doanh nghiệp. 

Bàn quầy lễ tân thường được các chú doanh nghiệp chú trọng đến. Vì là nơi có khá nhiều người tiếp xúc nên việc thiết kế sang trọng, tinh tế để giúp khách hàng có thể ghi nhớ thương hiệu của công ty một cách nhanh nhất.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Tiêu chí lựa chọn quầy lễ tân chất lượng

Bàn quầy lễ tân có vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp. Vì thế việc lựa chọn mẫu bàn này cùng cần đáp ứng các tiêu chí sau để có được không gian phù hợp và tinh tế. 

1. Tạo ấn tượng và để lại dấu ấn 

Khi bắt tay vào việc thiết kế quầy lễ tân bạn cần cân nhắc đến những chi tiết trang trí, nhất là các chi tiết có thể gây chú ý với khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây sẽ là những chi tiết giúp khách hàng hiểu và đánh giá được giá trị văn hóa của doanh nghiệp bạn. Với các chi tiết trang trí mới lạ kết hợp với chi tiết về nhận diện thương hiệu sẽ dễ dàng gây chú ý với khách hàng. 

Bàn Quầy Lễ Tân, Quầy Thu Ngân Gỗ Đẹp Hiện Đại, Giá Rẻ

Kích thước bàn lễ tân tạo ấn tượng và để lại dấu ấn

2. Bố trí phù hợp, hài hòa với thiết kế tổng thể

Đã là một bộ phận của công ty thì chắc chắn dù quầy lễ tân nhỏ thì cũng không thể tách rời khỏi sự thống nhất của kiến trúc tổng thể. Vì thế cần xác định phong cách thiết kế để việc trang trí khu vực lễ tân có thể đồng bộ với các bộ phận khác. 

Bàn Quầy Lễ Tân, Quầy Thu Ngân Gỗ Đẹp Hiện Đại, Giá Rẻ

Thiết kế quầy thu ngân bố trí phù hợp, hài hòa với tổng thể

Là nơi tiếp đón khách hàng cùng đối tác, nên quầy lễ tân cần phải được đặt tại vị trí dễ nhận biết và dễ quan sát nhất. Có thể lựa chọn vị trí chính diện cổng chính văn phòng, hoặc có thể nằm gọn một phía. Tuy nhiên hướng đặt bàn quầy lễ tân nên được đặt hợp mệnh với chủ doanh nghiệp, điều này có thể giúp mang vượng khí tốt cho cả doanh nghiệp. 

3. Không gian sử dụng hợp lý

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Dù không có phòng riêng nhưng không gian tại bàn lễ tân đẹp cần phải đảm bảo phù hợp để nhân viên sử dụng thoải mái. Bàn quầy lễ tân thường được chia thành hai khu vực là nơi nhân viên làm việc và khu tiếp khách. Vì thế khi lựa chọn bàn cần chú ý đến diện tích để đảm bảo đủ không gian sử dụng cũng như để sắp xếp các vật dụng như bàn ghế tiếp khách, cây xanh, đèn,… Một không gian hợp lý và ấn tượng mới có thể giúp khách hàng tin tưởng và đặt niềm tin tại doanh nghiệp. 

4. Kích thước bàn quầy lễ tân 

Kích thước tại bàn lễ tân là yếu tố bạn cần tính toán và quan tâm. Không nên lựa chọn sản phẩm quá lớn, cũng không nên lựa chọn sản phẩm quá nhỏ so với không gian vì thế sẽ làm mất cân đối cũng như giảm tính thẩm mỹ của cả văn phòng. 

Bàn Quầy Lễ Tân, Quầy Thu Ngân Gỗ Đẹp Hiện Đại, Giá Rẻ

Kích thước bàn lễ tân làm tăng tính thẩm mỹ

Các đồ nội thất khác tại sảnh lễ tân như vách logo, bàn trà, ghế sofa,…đều cần phải đồng nhất với kích thước quầy lễ tân. Việc hài hòa các món đồ nội thất sẽ giúp tăng tính thẩm mỹ và tạo ấn tượng tốt với khách hàng. 

Quầy lễ tân là nơi tiếp đón lượng khách đến giao dịch hàng ngày, vì thế cần chú ý đến kích thước của quầy. Nên lựa chọn mẫu quầy lễ tân đủ rộng, không nên quá nhỏ hay quá lớn điều đó vừa gây lãng phí vừa không đáp ứng được nhu cầu sử dụng. 

5. Hình dáng và chất liệu 

Mỗi một doanh nghiệp sẽ phù hợp với kiểu dáng bàn lễ tân khác nhau. Vì thế nên lựa chọn kiểu dáng bàn quầy lễ tân phù hợp với đặc điểm kinh doanh dịch vụ hay sản phẩm của doanh nghiệp. Quầy vuông góc và thẳng thể hiện sự cổ điển mạnh mẽ sẽ phù hợp với không gian rộng lớn. Còn đối với quầy vòng cong, hình oval là những quầy được thiết kế độc đáo và uyển chuyển, phù hợp với những văn phòng không có diện tích quá lớn.

Bàn Quầy Lễ Tân, Quầy Thu Ngân Gỗ Đẹp Hiện Đại, Giá Rẻ

Quầy thu ngân chữ l đa dạng chất liệu

Chất liệu luôn là yếu tố được nhiều người quan tâm. Và tất nhiên gỗ vẫn là chất liệu không thể thiếu trong quá trình sản xuất quầy lễ tân, và đây cũng là chất liệu được ưa chuộng nhất hiện nay. Chất liệu chinh phụ khách hàng bởi độ bền vượt trội cùng tuổi thọ cao. Tuy nhiên với giá thành cao nhiều doanh nghiệp hạn chế kinh phí, sẽ lựa chọn mẫu quầy kết hợp gỗ và inox, kính. Mặc dù không chất lượng như sản phẩm bằng gỗ tự nhiên, nhưng đây cũng là lựa chọn tuyệt vời cho nhiều doanh nghiệp.  

Mẫu bàn quầy lễ tân ấn tượng, thu hút 

Đâu là mẫu quầy lễ tân đẹp, ấn tượng và phù hợp luôn là vấn đề được nhiều người cân nhắc giữa hàng trăm ngàn sản phẩm. Để lựa chọn được một mẫu phù hợp với nhiều nhu cầu không phải là chuyện đơn giản. 

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

1. Mẫu bàn quầy lễ tân thẳng

Đối với những văn phòng có diện tích không quá lớn, việc sử dụng mẫu bàn quầy lễ tân thẳng là một giải pháp hợp lý. Với kiểu dáng chữ I đơn giản, gọn gàng sẽ dễ gây thiện cảm với khách hàng. Hình dáng thẳng của quầy lễ tân nhỏ đẹp sẽ tạo cho người nhìn cảm giác thoáng đãng, rộng rãi mà không bị gò bó do không gian chật hẹp. 

Bàn Quầy Lễ Tân, Quầy Thu Ngân Gỗ Đẹp Hiện Đại, Giá Rẻ

Mẫu bàn quầy lễ tân thẳng

2. Mẫu bàn quầy lễ tân chữ L

Đây mẫu quầy lễ tân khách sạn hay quầy lễ tân Spa đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Với thiết kế có thể tối ưu không gian cực tốt, vừa không chiếm quá nhiều diện tích vừa có thể gây chú ý đến khách hàng với sự mới lạ. 

Bàn Quầy Lễ Tân, Quầy Thu Ngân Gỗ Đẹp Hiện Đại, Giá Rẻ

Mẫu bàn quầy lễ tân chữ L

Quầy lễ tân chữ L được ưu ái như vậy, bởi tính năng phân chia hợp lý các khu vực cần thiết. Nhờ đó mà quá trình tiếp đón hay xử lý các vấn đề của khách hàng đều được diễn ra trôi chảy và thuận tiện. 

3. Mẫu bàn quầy lễ tân kiểu dáng độc đáo 

Thay vì các mẫu bàn quầy lễ tân được thiết kế theo kiểu truyền thống. Thì đây là sản phẩm cũng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn khi muốn tạo sự khác biệt. Với thiết kế lạ mắt, quầy lễ tân độc đáo về kiểu dáng, hình khối hay màu sắc. Không chỉ giúp tạo động lực làm việc cho nhân viên, quan trọng nhất còn ghi lại dấu ấn mạnh mẽ trong ấn tượng của khách hàng và đối tác. 

Bàn Quầy Lễ Tân, Quầy Thu Ngân Gỗ Đẹp Hiện Đại, Giá Rẻ

Mẫu bàn quầy lễ tân kiểu dáng độc đáo

Xem thêm: Ghế Giám Đốc, Ghế Lãnh Đạo, Ghế Chủ Tịch Cao Cấp GIẢM 20%

4. Mẫu bàn quầy lễ tân hình cánh cung 

mẫu quầy lễ tân đòi hỏi không gian bố trí rộng rãi, nhằm mang lại cảm giác thoải mái và thư thái khi đón tiếp khách. Vì thế thường được đặt ở giữa trung tâm sảnh để tạo sự cân bằng, an toàn và sự chuyên nghiệp cho không gian. 

Bàn Quầy Lễ Tân, Quầy Thu Ngân Gỗ Đẹp Hiện Đại, Giá Rẻ

Mẫu bàn quầy lễ tân hình cánh cung

Đây là sự lựa chọn của nhiều khách sạn hay doanh nghiệp lớn, sử dụng mẫu quầy này vừa đáp ứng được tiện ích vừa thể hiện được sự đẳng cấp và sang trọng. 

5. Mẫu bàn quầy lễ tân dạng cong 

Đây là một mẫu bàn quầy lễ tân được biến tấu từ quầy chữ L, tuy nhiên được thiết kế với những đường cong mềm mại và uyển chuyển hơn. Đây là mẫu quầy mang đến cho khách hàng sự duyên dáng và hiện đại, vì thế nó lại khá chiếm diện tích nên chỉ phù hợp với những văn phòng có không gian lớn. 

Bàn Quầy Lễ Tân, Quầy Thu Ngân Gỗ Đẹp Hiện Đại, Giá Rẻ

Mẫu bàn quầy lễ tân dạng cong

Điểm nổi bật của quầy lễ tân, quầy thu ngân tại TinHome

Một bàn lễ tân đẹp và thu hút có thể giúp doanh nghiệp tạo được dấu ấn riêng trong lòng khách hàng, nhận được sự thiện cảm và tin tưởng từ họ. Đến với TinHome chắc chắn bạn sẽ chọn được mẫu bàn quầy lễ tân ưng ý và phù hợp với nhu cầu mình nhất. Bởi sản phẩm bàn lễ tân tại đây có những ưu điểm nổi bật như: 

Bàn Quầy Lễ Tân, Quầy Thu Ngân Gỗ Đẹp Hiện Đại, Giá Rẻ

Điểm nổi bật của quầy lễ tân, quầy thu ngân tại TinHome

1. Kiểu dáng thông minh, nhiều tiện ích

Các mẫu bàn quầy lễ tân tại TinHome đều được thiết kế với xu hướng hiện đại, tối giản nhưng không quên việc tích hợp nhiều tiện ích đáp ứng đầy đủ mọi chức năng. Sang trọng, tinh tế là những thiết kế thông minh mà tại đây mang đến cho khách hàng. 

Tùy theo phong cách, sở thích khác nhau mà bạn có thể lựa chọn mẫu quầy phù hợp với không gian lắp đặt. Bên cạnh đó bạn còn có thể tự lên ý tưởng cho mẫu quầy mình muốn, TinHome sẽ giúp bạn có được sản phẩm thích hợp và đúng ý nhất. 

2. Đa dạng chất liệu, độ bền cao

Để đáp ứng với nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, các mẫu quầy lễ tân đẹp được TinHome sản xuất với nhiều chất liệu khác nhau. Trong đó chất liệu gỗ vẫn là chất liệu chủ yếu nhất như gỗ công nghiệp sơn PU, gỗ MFC, gỗ MDF, gỗ MDF veneer,…Tất cả sản phẩm đều có khả năng chống thấm nước, chống trầy trước. Các sản phẩm được làm từ chất liệu gỗ đều chịu được va đập mạnh, chịu lực tốt, độ bền cao và có tuổi thọ dài. Ngoài ra các sản phẩm sử dụng chất liệu gỗ Veneer kết hợp với các đường vân gỗ từ nhiên, sẽ tôn lên sự đẳng cấp và sang trọng khẳng định được vị thế của doanh nghiệp. 

Nói đến tính thẩm mỹ thì chắc chắn không thể bỏ qua được các sản phẩm được tạo nên từ sự kết hợp giữa gỗ và chất liệu khác như: kính, inox hay nhôm định hình tại đây. Tại nội thất Tinhome luôn cập nhật, cải tiến mẫu mã bắt kịp xu hướng nội thất mới nhất để tạo ra những sản phẩm bàn quầy lễ tân khác biệt và ấn tượng. 

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Lời kết 

Được xem là bộ mặt đại diện của một doanh nghiệp, vì thế việc lựa chọn bàn quầy lễ tân đòi hỏi phải đáp ứng được những tiêu chí như có kiểu dáng đẹp, phải thu hút ánh nhìn. Bên cạnh đó khi chọn bàn lễ tân mà còn phải cân nhắc đến độ phù hợp với không gian, cũng như tính chất sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa bàn lễ tân với tủ trưng bày sẽ tạo nên một không gian chuyên nghiệp giúp khách hàng, đối tác có thể dễ dàng tiếp cận được với doanh nghiệp. 

Khám phá và lựa chọn mẫu bàn trà sofa, bàn giám đốc, bàn gỗ làm việc,… hiện đại tại TinHome để giúp văn phòng làm việc của bạn trở nên hiện đại và tiện ích hơn.