Hiển thị 1–18 của 199 kết quả

Bàn Gỗ Làm Việc

Bàn BLV-W176 Tại Nhà Cá Nhân Đẹp Mắt Sang Trọng

In stock

4.650.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W176
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 180 × 60 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BHS-W13

In stock

5.500.000 6.000.000 
MDF Chống Ẩm
MDF Thường
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BHS-W13
Trọng lượng 20 kg
Kích thước 240 × 60 × 75 cm
Nguyên Liệu

MDF Chống Ẩm, MDF Thường

Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W01

In stock

5.400.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W01
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 120 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W02

In stock

4.000.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W02
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 300 × 140 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W03

In stock

2.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W03
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 120 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W04

In stock

3.300.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W04
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 160 × 60 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W05

In stock

2.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W05
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 120 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W06

In stock

5.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W06
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 120 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W07

In stock

2.800.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W07
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 60 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W08

In stock

4.500.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W08
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 120 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W09

In stock

2.900.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W09
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 60 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W10

In stock

3.600.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W10
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 60 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W100

In stock

2.400.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W100
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 70 × 50 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W101

In stock

5.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W101
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 100 × 82 × 150 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W102

In stock

3.950.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W102
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 110 × 55 × 105 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W103

In stock

8.700.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W103
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 60 × 75 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W104

In stock

3.400.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W104
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 60 × 135 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

Bàn Làm Việc BLV-W105

In stock

4.950.000 
Đen ASH
Màu Vân Gỗ Sáng
Trắng
+4
Trắng ASH
Xám Chì
Xanh Coban
Xanh Vân Gỗ
Lựa chọn các tùy chọn
SKU: BLV-W105
Trọng lượng 100 kg
Kích thước 120 × 50 × 76 cm
Màu Sắc

Đen ASH, Màu Vân Gỗ Sáng, Trắng, Trắng ASH, Xám Chì, Xanh Coban, Xanh Vân Gỗ

150+ Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại [GIẢM 50%]

Bàn làm việcđồ nội thất gỗ dùng nội thất cần thiết trong cuộc sống, đây chính là nơi bạn có thể tập trung hoàn thành công việc của mình, sáng tạo ra nhiều ý tưởng mới hay tập trung nghiên cứu… Để có thể chọn được một bộ bàn ghế làm việc phù hợp với nhu cầu thì bạn cần quan tâm đến kích thước của bàn làm việc và không gian sử dụng chúng. 

Tại công ty thiết kế nội thất TinHome chúng tôi có rất nhiều sản phẩm bàn làm việc tại nhàbàn làm việc văn phòng với mức giá hợp lý, đa dạng kiểu dáng và phong cách. Nếu như bạn đang có nhu cầu tìm mua bàn gỗ làm việc thì hãy tham khảo bài viết dưới đây để có thể tìm được mẫu bàn làm việc phù hợp với nhu cầu của mình nhé!

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Những tiện ích của bàn làm việc

Bàn làm việc không chỉ đơn giản là đồ dùng nội thất trang trí cho không gian của bạn, mà nó còn là nơi giúp bạn tập trung khả năng làm việc của bản thân để đạt được hiệu quả tốt nhất. Vì vậy, dù bạn đang làm bất kì ngành nghề nào, việc sở hữu một bộ bàn ghế làm việc tại nhà sẽ mang đến sự tiện lợi giúp bạn hoàn thành công việc hay mục đích sử dụng khác một cách có hiệu quả. Một số những tiện ích của bàn gỗ làm việc mà bạn có thể đã biết: 

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Góc làm việc sáng tạo đầy nắng

Đem đến một góc làm việc tập trung, sáng tạo: Đây chính là chức năng chính của bàn làm việc khi đưa vào sử dụng. Mặc dù có nhiều người vẫn nghĩ rằng không có bàn làm việc cũng có thể sẽ làm việc được, nhưng điều đó sẽ không đem lại sự tập trung cao dẫn đến hiệu quả công việc không tốt. 

Vì thế, để cải thiện tình hình đó bạn nên sở hữu cho mình một bộ bàn ghế làm việc tại nhà để nâng cao hiệu suất công việc cũng như có thể tập trung nghiên cứu, sáng tạo ra nhiều ý tưởng mới cho công việc của mình. 

Nội thất trang trí tạo thêm điểm nhấn: Ngoài việc trở thành góc làm việc, thì sở hữu một bộ bàn ghế làm việc tại nhà hay bàn làm việc văn phòng đều có thể sử dụng để bày trí một số vật dùng, đồ dùng của cá nhân, vừa có tác dụng trang trí vừa có thể sắp xếp gọn gàng không gian của bạn. Điều đó cũng thể hiện được phong cách cá nhân của người sử dụng bàn làm việc. 

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn gỗ làm việc tại văn phòng

Gợi ý cách chọn bộ bàn ghế làm việc phù hợp

Để có thể làm việc một cách có hiệu quả, năng suất thì việc chọn lựa một bộ bàn ghế làm việc phù hợp cũng rất quan trọng. Sau đây là một số gợi ý giúp bạn chọn được bàn làm việc phù hợp với nhu cầu của mình:

1. Lựa chọn bàn làm việc dựa trên tính chất của công việc: 

Mỗi ngành nghề đều có tính chất công việc, đặc thù riêng vì thế bạn nên lựa chọn bàn làm việc phù hợp với công việc của mình. Ví dụ như công việc của bạn liên quan đến xử lý giấy tờ, sổ sách thì nên chọn những mẫu bàn làm việc có kích thước vừa phải và có ngăn kéo để có thể tiện dụng trong việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu làm việc.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn gỗ làm việc có ngăn kéo

Đối với những cá nhân phải làm việc trong môi trường tiếp xúc nhiều với máy tính và những đồ dùng công nghệ thì cần lựa chọn những mẫu bàn làm việc đơn giản, thông minh và có diện tích lớn một chút để có thể sắp xếp nhiều đồ dùng cần thiết trên mặt bàn. 

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn gỗ làm việc chữ U tiện dụng

Và nếu như công việc bạn đang làm có liên quan đến nghiên cứu, sáng tạo thì nên sắp xếp bày trí góc làm việc của mình một cách tối giản nhất để có thể thoải mái đầu óc và không bị căng thẳng quá nhiều về công việc, giúp đem lại hiệu quả làm việc một cách tốt nhất. 

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn làm việc văn phòng đơn giản

2. Lựa chọn bộ bàn ghế làm việc dựa trên kích thước: 

Kích thước của bàn làm việc cần phải phù hợp với kích thước của phòng và nhu cầu sử dụng của người dùng. Để lựa chọn kích thước bàn làm việc, bạn có thể tham khảo các gợi ý sau đây:

Kích thước của phòng: Kích thước bàn làm việc sẽ khác với kích thước tủ quần áo, giường ngủ, kệ đầu giường, tủ kệ tivi vì ngoài yếu tố thẩm mỹ ra thì việc xác định kích thước bàn như thế nào cho phù hợp với diện tích căn phòng.

Vị trí của bàn: Nếu bạn đặt bàn ở góc phòng, hãy chọn bàn hình chữ L hoặc U để tận dụng góc phòng và tạo nên khoảng trống rộng hơn.

Chiều cao của bàn: Độ cao của bàn cũng rất quan trọng. Bàn gỗ làm việc nên đặt ở mức cao phù hợp để người sử dụng có thể làm việc một cách thoải mái và không gây đau lưng. Cụ thể hơn thì chiều cao của bàn làm việc lý tưởng là 0,72 – 0,75m nhưng có thể chênh lệch một chút để phù hợp với thiết kế của sản phầm và nhu cầu sử dụng của khách hàng. 

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Kích thước bàn làm việc

Tóm lại, để lựa chọn kích thước bàn làm việc phù hợp, bạn cần xem xét kích thước phòng, nhu cầu sử dụng, vị trí và chiều cao của bàn.

3. Lựa chọn bàn làm việc dựa trên chất liệu của sản phẩm: 

Giá thành cho sản phẩm bàn làm việc cao hay thấp phụ thuộc vào chất liệu làm nên nó. Một số chất liệu phổ biến có thể kể đến như gỗ, kim loại, thủy tinh và nhựa. Trong đó chất liệu gỗ được nhiều người lựa chọn nhất, bàn gỗ làm việc được làm từ gỗ tự nhiên sẽ có giá thành cao hơn so với sản phẩm bàn làm việc được làm từ gỗ nhân tạo. Tùy vào nhu cầu và môi trường sử dụng mà bạn hãy cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn bàn làm việc cho mình. 

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn gỗ làm việc với chất liệu gỗ nhân tạo đơn giản

Những mẫu bàn gỗ làm việc phổ biến trên thị trường

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều sản phẩm bàn gỗ làm việc với nhiều chất liệu và kích thước khác nhau cho khách hàng lựa chọn. Dưới đây là một thông tin và hình ảnh những mẫu bàn làm việc mà bạn có thể tham khảo lựa chọn: 

1. Bàn gỗ làm việc từ gỗ tự nhiên

Với chất liệu được làm hoàn toàn từ các loại gỗ tự nhiên như gỗ sồi, gỗ xoan đào,… Sản phẩm bàn làm việc gỗ tự nhiên có kết cấu đồng nhất, chắc chắn và độ bền cao. Tuy nhiên, chi phí để sở hữu một sản phẩm gỗ tự nhiên nguyên khối rất cao. Cho nên hiện nay trên thị trường, sản phẩm bàn ghế gỗ tự nhiên đa phần là gỗ ghép với giá cả hợp lý và chất lượng tương đồng với gỗ tự nhiên nguyên khối. 

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn làm việc bằng gỗ tự nhiên sang trọng

Và nhờ vào sự phát triển của công nghệ hiện đại, việc bảo quản những sản phẩm từ gỗ tự nhiên cũng dễ dàng hơn, có khả năng chống mối mọt, chống thấm nước, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm có thể lên đến hàng chục năm. 

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn gỗ làm việc theo kiểu đơn giản

2. Bàn gỗ làm việc từ gỗ công nghiệp

Tuy độ bền có thể không cao như sản phẩm được làm từ gỗ tự nhiên, nhưng những mẫu bàn làm việc được làm từ gỗ công nghiệp cũng có nhiều ưu điểm đáng để quan tâm.

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn gỗ làm việc đến từ gỗ công nghiệp cơ bản

Đầu tiên phải kể đến đó chính là sự đa dạng của chất liệu, gỗ nhân tạo là loại gỗ được tạo ra từ hạt gỗ, bột gỗ, ván gỗ sau đấy kết dính lại với nhau thành một tấm ván với nhiều kích cỡ và chất lượng khác nhau. Trên thị trường có rất nhiều loại gỗ nhân tạo dùng được dùng trong sản xuất đồ nội thất, như gỗ dán, gỗ ván dăm, gỗ MDF, MFC, HDF,… 

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn làm việc bằng gỗ công nghiệp hiện đại

Ưu điểm kế tiếp của gỗ công nghiệp đó chính là đa dạng về kích thước và hình dáng. Vì là gỗ nhân tạo nên trong quá trình sản xuất có thể điều chỉnh độ dày mỏng, kích thước dài ngắn, hình dạng tùy theo thiết kế của sản phẩm. 

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn gỗ làm việc công nghiệp với thiết kế độc đáo

Ưu điểm cuối cùng của mẫu bàn làm việc từ gỗ công nghiệp đó chính là không gây hại cho môi trường, tránh việc khai thác quá mức nguồn gỗ trong tự nhiên. 

3. Bàn gỗ làm việc thông minh

Đây là mẫu bàn làm việc được nhiều khách hàng quan tâm trong những năm gần đây, khi mà các công việc liên quan đến công nghệ phát triển một cách mạnh mẽ. Bàn làm việc thông minh là loại bàn tích hợp nhiều ứng dụng công nghệ, như sạc điện thoại không dây, đèn LED, cổng USB, bộ giải mã âm thanh, khả năng điều chỉnh độ cao bàn, tích hợp hệ thống âm thanh, …

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn gỗ làm việc thông minh dành cho văn phòng

Sản phẩm này là sự lựa chọn hoàn hảo cho những cá nhân đang làm việc liên quan tới máy tính nói riêng và công nghệ nói chung. 

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn gỗ làm việc thông minh tiện lợi

4. Bàn làm việc chân sắt

Bàn làm việc chân sắt là sản phẩm nội thất phổ biến nhất hiện nay, bởi vẻ ngoài đơn giản, hiện đại công thêm tính ứng dụng cao, dễ dàng di chuyển. Phần lớn các mẫu bàn làm việc chân sắt đều sẽ không có ngăn kéo hoặc hộc tủ, vì thế mà chỗ để chân dưới bàn sẽ rộng rãi và thoải mái hơn một số kiểu bàn gỗ làm việc khác. Loại bàn này có thể sử dụng làm bàn làm việc tại nhà hoặc làm việc tại văn phòng đều rất thuận tiện. 

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn làm việc chân sắt hình chữ X

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn gỗ làm việc chân sắt đơn giản

5. Bàn làm việc chữ L

Giống như tên gọi bàn làm việc chữ L, bàn làm việc được thiết kế theo hình chữ L giúp tận dụng tối đa diện tích của khu vực làm việc. Với diện tích rộng rãi của sản phẩm đem lại, bên cạnh việc để những đồ dùng liên quan đến công việc thì bạn cũng có thể trang trí thêm trên bàn làm việc của mình một chậu cây nhỏ hoặc đèn làm việc để tạo thêm điểm nhấn cho không gian làm việc. Kiểu bàn này thường được sử dụng tại các văn phòng nhỏ hoặc phòng hội họp.

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn làm chữ L chân sắt

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn chữ L với thiết kế hiện đại

6. Bàn làm việc gấp gọn 

Bàn làm việc gấp gọn là một sản phẩm tiện lợi dành cho những khách hàng có nhu cầu chọn mua bàn làm việc nhưng vẫn có thể tiết kiệm diện tích trong trường hợp không gian không được rộng rãi. Với khả năng gấp gọn khi không sử dụng, bàn làm việc gấp gọn lý tưởng cho những văn phòng có diện tích nhỏ hay những nhân viên sống một mình trong căn hộ nhỏ đang tìm mua bàn làm việc tại nhà

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bộ bàn ghế làm việc gấp gọn tiện dụng

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn gấp gọn đơn giản

TinHome – Nơi bạn có thể tìm thấy sản phẩm bàn làm việc ưng ý nhất

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ nội thất uy tín để mua sản phẩm bàn làm việc tại nhà hoặc bàn làm việc văn phòng, thì hãy tham khảo tại website Tinhome của chúng tôi. Tại đây, chúng tôi có rất nhiều mẫu mã bàn làm việc cho bạn chọn lựa. Đa dạng mọi chất liệu, kiểu dáng từ bàn làm việc gỗ cho đến bàn ghế họp, từ bàn gaming ikea cho đến bàn làm việc lãnh đạo

Bàn Gỗ Làm Việc Tại Nhà, Văn Phòng Hiện Đại

Bàn gỗ làm việc tại nhà hiện đại

Kết luận

Bàn gỗ làm việc là một trong những đồ nội thất quan trọng không chỉ trong văn phòng mà còn trong không gian sống cá nhân. Tuy nhiên, các yếu tố về kích thước, thiết kế và phong cách của bàn làm việc tại nhà và văn phòng khác nhau.

Gửi Yêu Cầu Tư Vấn

You need to create a form using Contact form 7 plugin to be able to display it using this element.

Thông Tin Liên Hệ

Số 112A Miếu gò Xoài
P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân

+84 939 648 099
+84 967 108 815

Tinhomevn@gmail.com
Sales@tinhome.vn

Nếu bạn đang có thắc mắc thông tin về công ty nội thất TinHome thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các thông tin liên hệ trên để được hỗ trợ nhanh nhất.

Vì vậy, để chọn được một chiếc bàn gỗ làm việc, bàn ghế họp tại văn phòng, hay bàn giám đốc bạn cần xem xét các yếu tố như kích thước, thiết kế nội thất văn phòng, phong cách và tính năng để phù hợp với không gian và nhu cầu sử dụng của mình.